Thematisch verlof: 3 maatregelen voor meer flexibiliteit

Door Geert Vermeir - 16 augustus 2018 - Leestijd: 3 minuten

Werkplanning -en organisatie

Mogelijk vanaf het najaar zullen werknemers ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand – de zogeheten thematische verloven – een stuk flexibeler kunnen opnemen. Er liggen namelijk twee wetsvoorstellen op tafel die kaderen binnen de ‘flexibiliteitsdeal’ van de regering. Welke wijzigingen er concreet op til zijn, lees je in deze blog.

thematisch verlof ouderschapsverlof palliatief verlof opnemen regels

Om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen of om te zorgen voor een ziek of terminaal gezins- of familielid, hebben je werknemers recht op thematisch verlof. En misschien heb je het zelf al ervaren op de werkvloer: vooral het deeltijdse ouderschapsverlof zit al enkele jaren in de lift, ook bij mannen. Al kunnen de voorwaarden voor de opname van thematisch verlof nog beter worden afgestemd op de realiteit, vindt de regering. Daarom liggen er twee wetsvoorstellen klaar met deze aanpassingen:

1. Ouderschapsverlof ook voor 1/10-werkweek

Wie voltijds werkt, kan in de huidige regeling 4 maanden voltijds ouderschapsverlof opnemen, 8 maanden halftijds of 20 maanden naar rato van 1/5 van een voltijdse betrekking. De regering wil hier een 4e optie aan toevoegen: 1/10 van een voltijdse werkweek over een periode van 40 maanden. Dat komt overeen met een halve dag per week of een volle dag om de twee weken.

Vooral voor werknemers in een co-ouderschapsregeling is dit een interessante piste. Zij zullen hun ouderschapsverlof immers kunnen spreiden over de weken dat ze hun kinderen bij zich hebben. In tegenstelling tot de bestaande systemen kan een medewerker zijn of haar 1/10-ouderschapsverlof wel pas opnemen met instemming van de werkgever.

2. Flexibeler opname van de thematische verloven

In het kader van de flexibiliteitsdeal voorziet de regering ook uitdrukkelijk dat werknemers hun deeltijds themaverlof – opnieuw na akkoord van de werkgever – vrij mogen inplannen. Zo kan iemand 8 maanden lang halftijds ouderschapsverlof opnemen door een voltijdse werkweek af te wisselen met een verlofweek. Let wel: de bestaande wetgeving laat dit ook al toe. Maar met deze expliciete vermelding wil de wetgever meer rechtszekerheid creëren voor werkgevers en werknemers. Wel moet de werkgever de regels rond deeltijds werk respecteren en erover waken dat het verminderingspercentage klopt over de volledige periode van het deeltijdse themaverlof.

3. Voltijds verlof per week in plaats van per maand

Wie er vandaag voor kiest om ouderschapsverlof of verlof voor medische bijstand voltijds op te nemen, kan dit enkel in blokken van een maand. Een derde maatregel brengt hier verandering in: ook opname per week wordt mogelijk. Halftijds ouderschapsverlof zal dan weer per maand kunnen worden opgenomen in plaats van in blokken van twee maanden. Al geldt ook hier: niet zonder het fiat van de werkgever.

Krijgen de wetsvoorstellen groen licht, dan neemt de vraag naar ouderschapsverlof wellicht verder toe. Al zullen de nieuwe maatregelen geen recht zijn, telkens moet er overeenstemming zijn tussen werkgever en werknemer. En nogmaals: de deal is nog niet rond. In het voorstel staat geen precieze datum van inwerkingtreding, maar verwacht wordt dat de maatregelen ten vroegste dit najaar van kracht zullen worden. Uiteraard houden we je op de hoogte over de verdere uitrol.

Wil je automatisch op de hoogte gebracht worden? Abonneer je dan zeker op onze nieuwsbrief.

Banner newsletter NL

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen