Opleidingsverplichting werkgevers: hoeveel je moet investeren in vorming en waarom dat loont

Door Geert Vermeir - 1 oktober 2019 - Leestijd: 3 minuten

Talent Development

Maar liefst een kwart van de bedrijfsleiders in ons land investeert niet in opleidingen voor zijn werknemers. Nochtans is constante bijscholing een van dé sleutels om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen en zo de concurrentievermogen op peil te houden. Bovendien verplicht de wet werkbaar en wendbaar werk alle werkgevers in de privésector om jaarlijks in gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalente werknemer (VTE) te voorzien.

opleidingsverplichting vorming investeren opleidingen training bijscholing levenslang leren

Opleidingen spelen ook een grote rol in the war for talent. Jongere werknemers vinden het immers niet meer dan normaal dat ze blijven bijleren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Nu het steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden, is het verstandig om je bedrijf onder de loep te leggen. Wie kan eventueel worden omgeschoold? En wedden dat je nog niet van iedereen zijn talenten volledig benut. Zie het ook als een vorm van ‘care for your talent’. Medewerkers die van hun werkgever de kans krijgen om zich bij te scholen, voelen zich meer gewaardeerd en zijn gemotiveerder.

Inhaalbeweging is nodig

Op het vlak van levenslang leren blijven we hangen in de middenmoot, zo blijkt uit Eurostat-cijfers. In de recentste peiling (2018) gaf slechts 7% van de 25- tot 64-jarigen aan in de voorbije maand een of andere vorming te hebben gevolgd. We scoren hiermee lager dan het EU-gemiddelde en onder meer buurlanden Nederland en Frankrijk doen het aanzienlijk beter. Maar vooral verontrustend is dat we sinds 2008 vrijwel geen vooruitgang boeken.

Kortom: wil je dat je medewerkers duurzaam inzetbaar en geëngageerd blijven, dan moet er meer aandacht naar opleidingen. Met zijn wet werkbaar en wendbaar werk zorgde minister van Werk Kris Peeters voor een wettelijk kader.

Groeipad naar gemiddelde van vijf dagen per jaar per VTE

Concreet moeten alle Belgische private werkgevers een opleidingsinspanning van gemiddeld vijf dagen per voltijds equivalente werknemer (VTE) op jaarbasis leveren. Voor werknemers die deeltijds werken of niet het hele jaar in dienst zijn, geldt dat pro rata. Op bedrijven met minder dan tien werknemers is de verplichting niet van toepassing, tenzij een sectorale cao anders beslist.

Dat betekent niet dat je elke medewerker vijf dagen per jaar naar cursussen moet sturen. De doelstelling is een gemiddelde op het niveau van de onderneming. Dat bied je als werkgever flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op de individuele behoeftes van werknemers. Wel moet je alle medewerkers groeikansen aanbieden.

Je hoeft ook niet van vandaag op morgen aan de doelstelling te voldoen. Als de sociale partners op sectoraal niveau een cao hebben afgesloten, hebben ze daarin een groeipad opgenomen. Dat bepaalt aan welk tempo het aantal opleidingsdagen wordt verhoogd om de nieuwe interprofessionele doelstelling te bereiken. Ontbreekt die sectorale cao, dan kun je met de werknemersvertegenwoordigingen in je bedrijf een ondernemings-cao afsluiten. Ook dan kun je zo’n groeipad in de overeenkomst opnemen.

Denk ook aan nieuwe vormen van leren

Online leren is de laatste jaren aan een opmars bezig. Dat hoeft ook niet te verbazen, want dankzij deze vorm van leren ben je niet meer gebonden aan data en plaatsen, maar studeer je waar je wil, wanneer je wil en op je eigen tempo.

Ontdek het e-learningaanbod van SD Worx

Formele en informele groeikansen

Hoe je je vormingsaanbod samenstelt, beslis je zelf. Zowel formele als informele opleidingen komen daarvoor in aanmerking. Het belangrijkste onderscheid tussen beide is de plaats waar de training gegeven wordt. Zodra ze plaatsvindt buiten de bedrijfsmuren, gaat het om een formele opleiding.

De opleidingen die je aanbiedt, kunnen eveneens kaderen in het wettelijk verplicht welzijnsbeleid in je onderneming. Denk dan bijvoorbeeld aan opleidingen inzake veiligheid, gezondheid en psychosociale belasting. De wetgever probeert hiermee de opleidingen ter preventie van stress en burn-out te promoten.

Wat is dan een informele opleiding?

Enkele voorbeelden: training on the job, coaching, vorming door jobrotatie, uitwisselingen, studiebezoeken en detacheringen, zelfstudie, bijwonen van conferenties, workshops, beurzen en lezingen.

De sociale balans blijft het document waarin je al je opleidingsactiviteiten moet opnemen. Het blijft dus zaak om opleidingsinspanningen zorgvuldig te registreren.

Maak werk van engagement

Ruimte creëren voor groei is essentieel om je talent slim te kunnen (blijven) inzetten. Daarnaast is het ook een belangrijke drijfveer voor de mate van engagement. Benieuwd hoe je bevlogenheid nog stimuleert? Download zeker ons gratis e-book.

Engagement

Volg de sociaaljuridische actua op de voet

Of je nu elke dag in de weer bent met complexe loonberekeningen en hr-administratie dan wel een team van specialisten aanstuurt, als hr-professional ben je maar beter goed geïnformeerd. Daarbij is up-to-date kennis van de sociaaljuridische wetgeving onmisbaar.

Ontdek de sociaaljuridische actuaworkshops van SD Worx


Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen