Opinie: ook in werktijd is individuele flexibiliteit nodig

Door Cathy Geerts - 20 december 2018 - Leestijd: 5 minuten

Arbeidsduur & flexibiliteit

Hilde Haems, Chief HR Officer bij SD Worx, kreeg in 2018 van Femma de vraag om mee te piloteren rond de kortere werkweek. Het antwoord was toen negatief, maar nadenken over tijd en een goed evenwicht tussen werk en privéleven, wil ze des te meer.

werktijd kortere werkweek opinie

“Een van de argumenten om over te stappen naar een kortere werkweek, is het schrijnende gebrek aan tijd dat werknemers ervaren. Nochtans is onze arbeidstijd sinds de negentiende eeuw enorm gedaald, toen werkweken van zestig uur de regel waren. Maar gezinnen hebben het sinds de jaren tachtig, en vooral in de laatste decennia, bijzonder druk gekregen. Dat komt onder meer door de tweeverdienersrealiteit, waardoor alle huishoudelijke was en plas buiten de werkuren moet plaatsvinden. Ook is de tijd die ouders aan hun kinderen besteden toegenomen. En dat terwijl het voor velen telkens vlieg- en stuntwerk betekent om hun kroost op tijd op de crèche of school te brengen en weer af te halen. Om nog maar te zwijgen van de vele hobby’s waar de kinderen in hun vrije tijd moeten zien te geraken en terug.

Daarnaast blijkt het door de moderne technologie steeds moeilijker om werk en vrije tijd van elkaar te scheiden. Onderzoek van de Harvard Business School toont dat managers en professionals in Europa, Azië en Noord-Amerika, tot wel tachtig of negentig uur per week met hun werk bezig zijn. Ook in onze organisatie merken we dat medewerkers soms onder stoom staan.”

Tekort aan tijd geen algemene regel

“Maar daaruit besluiten dat iedereen die nood aan meer tijd en minder werken ervaart, is wat kort door de bocht. Voor velen is de arbeidsweek van 38 uren geen probleem. Ze werken met goesting en energie en slagen erin werk en privé goed te combineren, zeker in een flexibele arbeidsomgeving. Sommigen willen in bepaalde periodes zelfs méér werken. Het tijdstekort concentreert zich vooral in bepaalde levensfases: als er jonge kinderen zijn en later als familieleden zorg nodig hebben.”

"Daarom ben ik geen pleitbezorger van een veralgemeend systeem van minder werken. Wel ben ik een voorstander van een ‘levensloopkrediet’ voor werk. Daarmee bedoel ik een systeem dat het mogelijk maakt om in verschillende levensfases en afhankelijk van je situatie, andere rollen op te nemen, minder of net meer te werken. Zo’n flexibel systeem draagt bij aan het streefdoel van duurzame loopbanen. Zowel het individu, het bedrijf als de maatschappij varen daar wel bij."

Arbeid anders organiseren

Kortere werkdagen en -weken boosten de persoonlijke productiviteit, zo tonen voorbeelden in Zweden. Werknemers komen beter uitgerust toe op het werk en minder werken maakt veel extra energie vrij. “Ik geloof dat dit kan, maar daar wil ik wel een grote kanttekening bij maken. Want de verhalen van medewerkers die overstappen naar een 4/5-werkweek en net meer stress ervaren, zijn vooralsnog veel talrijker. Daarom is het cruciaal dat bedrijven parallel met de werktijdvermindering acties ondernemen om het werk anders te organiseren."

"Daarbij rijst ook de vraag of werkgevers de opportuniteiten van robotisering zullen omzetten in waarde voor mensen – bijvoorbeeld in minder arbeidsuren – of in een hogere productiviteit voor het bedrijf zelf. Dat is een fundamentele keuze waarvoor we staan. Hier ligt voor het bedrijfsleven een grote kans om een andere beleving rond werk te creëren. Waardegedreven bedrijven zullen dat ook doen, bij bedrijven waar winstmaximalisatie centraal staat, zie ik dat nog niet zo snel gebeuren.”

Geen oplossing voor werkloosheid

Een kortere werkweek, zo argumenteren de voorvechters, kan leiden tot een herverdeling van werk en de werkloosheid helpen oplossen. In de gemeente Sint-Joost-ten-Node, die een algemene vierdagenweek met behoud van loon voorbereidt, is een van de argumenten de jobcreactie voor de vele structurele werklozen in Brussel.

“Ook bij dat mechanisme wil ik graag een vraagteken plaatsen. Vandaag is er al een nijpende schaarste op de arbeidsmarkt en toch zijn er nog altijd werklozen. Dat komt omdat er een mismatch is in competenties, en die zal ook bij een kortere werkweek blijven bestaan.”

Kortom

“Onder meer door de digitalisering is de trend naar een andere manier van werken onomkeerbaar ingezet. We merken dat de klassieke werknemer niet langer eenduidig te beschrijven valt. Ze gaan ook flexi-jobben, freelancen of interimmen – in binnen- en buitenland. De drang naar flexibiliteit en individualisering is een feit, waardoor de verhouding tussen werkgever en medewerker verandert. Daar moeten bedrijven gepast op inspelen. Zomaar voor iedereen een kortere werkweek invoeren, is slechts een lapmiddel voor een veel grotere uitdaging.”

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen