Loopbaansparen: zo ga je er vandaag al mee aan de slag

Door Geert Vermeir - 26 januari 2018 - Leestijd: 3 minuten

Arbeidsduur & flexibiliteit

In het voorjaar van 2017 zag de wet werkbaar en wendbaar werk het licht. Een van de voorstellen daarin was loopbaansparen: de mogelijkheid voor werknemers om overuren en vakantiedagen op te sparen en ze later tijdens hun carrière op te nemen. Helaas laat een invulling van het wettelijk kader op zich wachten. Maar betekent dat ook dat je het concept nu nog niet kunt invoeren? Niet noodzakelijk.

Loopbaansparen

Met de Wet Werkbaar Wendbaar Werk wilde federaal minister Peeters een wettelijk kader creëren dat aangepast is aan onze snel evoluerende digitale netwerkmaatschappij en waarin sectoren en organisaties meer ruimte krijgen om arbeidsregels op maat uit te werken. Vooral het feit dat de wet echt rekening wil houden met de individuele wensen van medewerkers – loopbaansparen is daar een schoolvoorbeeld van – was een ware paradigmaverschuiving.

Bovendien kan loopbaansparen een van de oplossingen zijn om langer gezond en fit aan de slag te blijven. Nooit eerder waren immers zoveel mensen langdurig ziek. Dat is niet alleen een groot maatschappelijk probleem, het weegt ook enorm op de bedrijfswerking.

Sectoren zijn nu aan zet

Toch werd Peeters’ voorstel voor loopbaansparen niet op algemeen applaus onthaald. Vakbonden noch werkgeversorganisaties konden zich volledig vinden in het plan dat op tafel lag. De sociale partners kregen daarop tot eind januari de mogelijkheid om in de Nationale Arbeidsraad zelf een cao te sluiten, maar raakten er niet uit. De bal ligt nu in het kamp van de sociale partners op sectoraal niveau. Pas als ook dat overleg mislukt, is het aan de ondernemingen om een regeling uit te werken.

Innovatief maar juridisch correct

Toch hoef je als werkgever niet te wachten tot dan. Meer nog, het is vandaag wel degelijk mogelijk om loopbaansparen in je bedrijf te lanceren. Op voorwaarde dat je binnen de grenzen van de huidige wetgeving blijft natuurlijk. Zo kun je niet wijzigen wat wettelijk of sectoraal vastligt. Wettelijke vakantiedagen kunnen bijvoorbeeld nooit in aanmerking komen om op een ‘loopbaanspaarrekening’ te zetten. Ook overuren opsparen, is meestal niet mogelijk.

Maar waar de wet of sector niets voorschrijft, is er wel degelijk ruimte. Zo kunnen extralegale vakantiedagen die je als werkgever toekent wél opgespaard worden om ze later op te nemen. Ook sommige geldpremies kunnen in aanmerking komen om er later vrije tijd mee te betalen. Uiteraard is het ook belangrijk om op een aantal vragen een antwoord te formuleren en die in een overeenkomst te gieten:

  • Welke vakantiedagen of -uren kan je werknemer sparen?
  • Hoe waarderen we de gespaarde tijd? Is een vakantiedag die iemand aan het begin van zijn carrière spaart nog evenveel waard over vijf jaar?
  • Wie beheert het spaartegoed?
  • Welke garanties zijn er voor de werknemer?
  • Wat gebeurt er wanneer een werknemer verandert van werkgever?

Mocht er binnenkort toch een sectoraal stelsel voor loopbaansparen komen, dan hoeft dat zeker geen probleem te zijn. Vermoedelijk zal dat een aanvulling zijn op het systeem dat je al hanteert. Kortom: creatief en juridisch correct omgaan met arbeidsrecht is mogelijk, mits wat maatwerk. En wat pioniersmentaliteit uiteraard.

flexibel tewerkstellen wet peeters

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen