Langdurige afwezigheid: wat kun je doen?

Door Peter Beeusaert - 1 februari 2018 - Leestijd: 3 minuten

Personeelsbezetting

Het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: liefst 12,3% van de werknemers in de Belgische privésector zat in 2018 tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte. In 2017 lag dat nog op 11,7%. Dat blijkt uit een studie die SD Worx uitvoerde bij bijna 700.000 werknemers en ruim 20.500 privébedrijven in ons land. Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. Wat kun je dan precies doen om langdurig verzuim tot een minimum te beperken? En als een van je medewerkers toch uitvalt, hoe zorg je voor een zo vlot mogelijke terugkeer naar de werkvloer?

langdurig verzuim

Sinds de aanpassing van de welzijnswet in 2014 ben je als werkgever verplicht om maatregelen te nemen die psychosociale risico’s als burn-out moeten voorkomen. Zo moet je niet alleen werknemers op individueel vlak ondersteunen, maar ook een algemene risicoanalyse uitvoeren, een burn-outbeleid ontwikkelen en je medewerkers sensibiliseren.

Zo’n beleid is geen overbodige luxe, want het prijskaartje dat aan langdurige afwezigheid hangt, is stevig. Ook die kosten zagen we de laatste jaren gevoelig stijgen: voor een organisatie met bijvoorbeeld 100 werknemers is dit gemiddeld 100.000 euro per jaar. En dan tellen we de indirecte kosten nog niet mee. Denk maar aan de verdwenen kennis en de stijging van de werkdruk bij collega’s. Daarnaast moet je soms op zoek naar vervanging. De veranderingen en extra lasten kunnen voor irritaties zorgen bij jou én je personeel. 

Als werkgever kun je enkele maatregelen treffen die langdurige afwezigheid helpen vermijden:

1. Zorg voor goede afspraken

Bij het ontwaken en net voor het slapen gaan de werkmail checken; voor een groot deel van de jongere werknemers – tussen de 25 en 35 jaar – is dit dagelijkse kost. Hoewel dat vaak niet hoeft, voelen ze soms toch de druk om permanent bereikbaar te zijn: buiten kantoortijden, tijdens ziekte of op vakantie. Die onafgebroken connectie speelt een rol in het stijgende aandeel werknemers van die jongere generatie dat met een burn-out thuis zit. Een van de donkere kanten van digitalisering op het werk.

Organiseer een cursus timemanagement en ga het gesprek aan met je medewerkers om ‘tijd’ en ‘productiviteit’ te bespreken. Bepaalde bedrijven maken het zelfs onmogelijk om buiten werktijden te mailen. Harde maatregelen, maar soms broodnodig om je personeel te beschermen.

2. Maak werk van engagement

Onderzoek toont aan dat sterk geëngageerde medewerkers tot wel 50 procent minder afwezig zijn door ziekte en minder kampen met negatieve stress. Kortom: betrokkenheid stimuleren is de preventieve manier bij uitstek om verzuim terug te dringen. Een goede sfeer onder collega’s creëren, meer autonomie aan elke werknemer geven en voldoende kansen bieden om zichzelf te ontplooien, zijn maatregelen die het werk aangenamer maken en stress verminderen.

Outsource de last, verzilver de baten

Misschien wil je al een tijdje je schouders zetten onder een nieuw opleidingsbeleid, data-analyse of een campagne rond employer branding, maar laat de werkdruk dat niet toe. Overuren registreren, je wagenpark beheren, contracten opmaken, eindejaarspremies of vakantiegeld berekenen … Het zijn stuk voor stuk taken waar veel werk in kruipt en die je probleemloos kunt uitbesteden aan specialisten. Zo heb je zelf meer tijd voor strategische hr-projecten die je bedrijf helpen groeien en het engagement van je medewerkers ten goede komt.

3. En wat met loon?

Een hoger loon is geen wondermiddel tegen langdurige afwezigheid. Maar als de verloning niet billijk is, keldert het engagement. En dat heeft wél een negatieve impact op je verzuimcijfers. Door je medewerkers zelf een deel van hun loonpakket te laten samenstellen, geef je hen de autonomie waar ze trouwens al zo lang vragende partij voor zijn. En bevlogen werknemers zijn … juist, minder afwezig.

Terug in het zadel

Toch kan het altijd voorvallen dat een van je medewerkers langdurig ziek wordt. Sinds 1 januari 2018 kun je ook een traject opstarten voor werknemers die al langer dan twee jaar afwezig zijn. Dat was tot vorig jaar niet het geval.

Vanaf het moment dat een medewerker vier maanden arbeidsongeschikt is, kunt u een re-integratietraject opstarten. De procedure gaat als volgt:

1. De preventieadviseur-bedrijfsarts (PABA) onderzoekt of de werknemer in kwestie het werk, al dan niet aangepast, opnieuw kan uitvoeren.
2. Stemt de werknemer in, dan zal de PABA overleggen met de behandelende arts, adviserend geneesheer of andere personen die de re-integratie kunnen doen slagen.
3. De PABA ook de werkpost en -omgeving.
4. Zijn bevindingen vat hij samen in een dossier en maakt een beslissing. Als zijn evaluatie positief is én als de betrokken werknemer ermee akkoord gaat, kun je met hem een re-integratieplan uitwerken.

Tip!

Hoe langer iemand afwezig is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. Bij lang verzuim loont het daarom om de terugkeer te vergemakkelijken door een aangepast takenpakket voor te stellen. En door het gesprek aan te gaan met de werknemer: waarmee kun je nog rekening houden om de terugkeer te verbeteren? Hiervoor kun je eventueel ook een beroep doen op externe preventiediensten voor gepaste begeleiding.

People analytics: volg de situatie op de voet

Relevante ziekte-indicatoren verzamelen in een verzuimrapport is een goede eerste stap om te achterhalen hoe en voor wie je initiatieven op poten moet zetten. Door het ziekteverzuimpercentage – het aandeel verzuimdagen in het totale aantal te werken dagen, het percentage verzuimers en de Bradfordfactor bij te houden, kun je je beleid (beter) op de uitdagingen afstemmen, ten voordele van organisatie en medewerkers.

Maak werk van engagement

Geëngageerde medewerkers vallen meteen op: ze zijn gepassioneerd met hun job bezig, stralen energie uit en zijn oprecht trots op hun bedrijf. Maar hoe til je je medewerkers naar dat hogere niveau, zodat ze je organisatie vleugels geven?

Engagement

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen