Wie berekent de lonen?

Door Raf Janssen - 17 juli 2017 - Leestijd: 3 minuten

Starten met personeel

De tijdige uitbetaling van het loon is niet alleen cruciaal voor de goede verstandhouding tussen u en uw medewerker, u bent er ook wettelijk toe verplicht. Bovendien moet de berekening kloppen als een bus, elke maand opnieuw. Daarnaast hebt u als werkgever een aantal verplichtingen ten aanzien van de overheid. Een sociaal secretariaat inschakelen is daarom geen overbodige luxe.

sociaal-secretariaat-inschakelen

Door aan te sluiten bij een sociaal secretariaat, besteedt u uw loonberekening en alle bijkomende administratieve formaliteiten uit. Daarnaast vervullen we de rol van tussenpersoon tussen u en de overheid, met uw werkgeversbelangen voor ogen. Hebben de overheidsinstanties vragen, dan kloppen ze vaak rechtstreeks bij het sociaal secretariaat aan en niet bij u.

Van berekening tot uitbetaling

Hoe de loonberekening bij SD Worx concreet in zijn werk gaat? Via Payroll, een gebruiksvriendelijk softwarepakket op maat van kmo’s, beheert u uw personeelsgegevens en voert u de prestaties van uw medewerkers in. De sociaaljuridische regels hoeft u niet in detail te kennen, want de toepassing denkt met u mee. Zo verlopen overheidsaangiftes – Dimona, sociale risico’s … – volledig automatisch.

Op het einde van elke maand krijgt u een herinneringsmail dat het moment aangebroken is om de lonen in orde te brengen. Na de effectieve loonberekening en een controle door uw payrollconsulent vindt u in Payroll alle loondocumenten terug. Ook de eigenlijke uitbetaling kunnen we voor onze rekening nemen, wanneer u ons daarvoor een domiciliëringsopdracht geeft. Uw medewerkers ontvangen hun loonbrief elektronisch en alle boekhouddocumenten zijn online beschikbaar voor u en uw boekhouder.

In orde met alle verplichtingen

Aan de overheid moet u maandelijks bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen storten op het loon van uw medewerker. Vervult u deze plicht te laat, dan krijgt u nalatigheidsintresten aangerekend. Met SD Worx als uw sociaal secretariaat kunt u op beide oren slapen. Via een domiciliëringsopdracht storten we de bijdragen in uw plaats door aan de bevoegde instanties.

Concrete vraag? Praktisch antwoord!

Ben ik verplicht om mijn werknemer een fietsvergoeding te geven? Hoe kan ik overuren uitbetalen? Wat met maaltijd- of ecocheques? Als beginnend werkgever is het normaal dat u met tal van concrete vragen zit over correcte verloning en loonberekening. We geven u praktische antwoorden op maat van uw bedrijf en volgen de snel veranderende wetgeving op de voet. Over relevante veranderingen lichten we u meteen in.

Kortom, we nemen u de loonberekening en alle bijbehorende verplichtingen uit handen en staan u met raad en daad bij. Zo kunt u zich voor de volle honderd procent concentreren op uw zaak. En op uw nieuwe rol als werkgever natuurlijk.

U hebt vast nog vragen bij uw eerste aanwerving. Wij bundelden de tien vragen die ertoe doen bij een ideale aanwerving in de handige gids ‘Start u als werkgever? 10 vragen vóór u uw eerste medewerker aanwerft’

banner starten als werkgever NL

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen