Werknemers bijstaan in tijden van brexitonzekerheid

Door Sven Reynders - 23 oktober 2019 - Leestijd: 3 minuten

Internationale tewerkstelling

De beslissing van het VK om de EU te verlaten, brengt heel wat onzekerheid met zich mee voor werknemers aan beide kanten van het Kanaal. Hoelang kunnen zij nog leven en werken in het land dat al zolang hun thuis is?

brexit onzekerheid medewerkers

Een onderzoek uitgevoerd door CIPD – de beroepsvereniging voor hr-professionals – toont aan dat bijna de helft (48%) van alle Britse werkgevers die EU-burgers tewerkstellen, gelooft dat de brexit alsmaar meer tot onzekerheid leidt bij hun werknemers. Ongetwijfeld geldt hetzelfde voor Britse burgers die in de EU werken.

Wanneer werknemers zich onzeker voelen, heeft dat dikwijls een negatief effect op hun motivatie en productiviteit. Daarnaast is het ook zorgwekkend voor werkgevers dat het alsmaar moeilijker zal worden om werknemers met de essentiële skills en kennis te behouden, wanneer ze zich niet langer welkom voelen in het land waar ze wonen en werken.

Impact op personen

Voor vele EU-burgers die in het VK werken, kwam de uitslag van het referendum als een schok. De reactie van Anouk De Jong (niet haar echte naam) is veelzeggend. De uit Nederland afkomstige HR Executive leeft en werkt al jarenlang in Londen en geniet er van een – zoals ze het zelf noemt – ‘multinationale levenswijze’. Toen ze voor het eerst de uitslag van het referendum vernam, overwoog ze even om onmiddellijk naar het Europese vasteland terug te keren.

“Maar ik ben niet alleen”, zegt ze. “Ik heb mijn zoon grootgebracht in het VK. Hij zit in het Britse onderwijssysteem en ik wil hem niet verhuizen naar een ander onderwijssysteem.”

Bijna drie jaar na het referendum, vrezen De Jong en anderen in dezelfde positie niet langer dat ze uit het VK gegooid worden wanneer het land de EU verlaat. Ze deed onlangs een aanvraag voor een ‘settled status’, mogelijk gemaakt door de EU Vestigingsregeling. Deze ‘status van gevestigd persoon’ geeft EU-burgers het recht om te blijven wonen en werken in het VK. Toch is ze niet zeker of ze op lange termijn in het VK blijft. “Momenteel blijf ik hier maar wanneer mijn zoon afgestudeerd is, bekijken we het opnieuw”, zegt ze.

Ook Britse burgers die blijven werken in EU-lidstaten worden getroffen. Oliver Wright, Global Service Delivery Manager bij SD Worx, leeft en werkt al 20 jaar in de Benelux: eerst in Nederland en dan in België, waar hij zijn vrouw leerde kennen. Hij herinnert zich zijn verstomming nog toen hij de uitslag van het referendum vernam. “Het feit dat de vrijheid van beweging – de mogelijkheid om te reizen en werken in verschillende landen, om er verliefd te worden zoals ik – geen optie meer is voor mensen in de toekomst, maakt me droevig”, zegt hij.

Om op zeker te spelen, diende Wright kort nadat hij het resultaat van het referendum hoorde, een aanvraag in om de Belgische nationaliteit te krijgen. Hijzelf leeft dus niet in onzekerheid maar hij is toch bezorgd over de mogelijke impact van de brexit op zijn team dat verspreid is over het VK en het Europese vasteland. Zo zou het moeilijker kunnen worden om functies naar een andere locatie te verplaatsen en om EU-burgers aan te nemen met specifieke vaardigheden en kennis voor jobs in het VK en omgekeerd.

Werkgevers moeten volgens Wright hun werknemers helpen om zich voor te bereiden op de brexit. “Maar de echte uitdaging is het feit dat het niet duidelijk is waarop we ons precies moeten voorbereiden”, voegt hij nog toe.

Werknemers betrokken houden

Ondanks dit gebrek aan duidelijkheid kunnen werkgevers al heel wat doen om werknemers gemotiveerd en betrokken te houden in de aanloop naar het vertrek van het VK uit het EU. Dit zijn alvast enkele suggesties:

  • Geef toe dat je niet weet hoe de brexit zal verlopen maar verbind je ertoe met je werknemers te delen wat je wél weet.
  • Zorg ervoor dat hogergeplaatsten en hr-teamleden op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen omtrent de brexit. Op die manier kunnen zij alvast eventuele vragen van werknemers beantwoorden.
  • Luister naar je werknemers en probeer hun zorgen te begrijpen. Zo voelen zij zich gewaardeerd en minder geneigd om te willen terugkeren naar hun land van oorsprong.
  • Wees zo open en transparant mogelijk over de plannen van je organisatie en de strategieën die je maakt om de brexit aan te pakken. Je werkkrachten in het ongewisse laten, zal enkel angst en onzekerheid in de hand werken.

Ga de brexit met vertrouwen tegemoet

Je voorbereiden op de brexit is niet eenvoudig. Gelukkig moet je de strijd niet alleen aangaan. SD Worx staat je immers bij met een reeks diensten aangaande hr en juridisch advies. We helpen je business om te gaan met de onzekerheid én het brexitverhaal zelfs succesvol te doorstaan. 

Ontdek hoe SD Worx je kan helpen bij je voorbereiding op de brexit.

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen