Dit heeft 2019 in petto voor werkgevers op vlak van sociaaljuridische wijzigingen

Door Geert Vermeir - 1 januari 2019 - Leestijd: 4 minuten

Sociaaljuridisch

Een tiental dagen voor het einde van 2018 valt de federale regering, maar Michel I nam het voorbije jaar een aantal belangrijke beslissingen die impact hebben op je personeelsbeleid. Het blijft misschien nog onzeker of en wanneer sommige veranderingen worden doorgevoerd, maar een aantal belangrijke arbeidsmaatregelen gingen definitief in op 1 januari. Hoog tijd voor een overzicht.

sociaaljuridische wijzigingen voor werkgevers 2019

1. Opvang van hoge ontslagkosten door het sociaal passief eenheidsstatuut

Het eenheidsstatuut heeft binnenkort een positieve impact op de ontslagkosten die je onderneming draagt. Want voor elke medewerker die begint aan zijn zesde dienstjaar in het eenheidsstatuut – wat dus pas mogelijk is vanaf 1 januari 2019 – kun je als werkgever een ‘belastingvrije provisie’ aanleggen. Zo verlaag je de lasten op je winst en ben je optimaal voorbereid op een eventueel ontslag.

2. Onmiddellijk recht op aanvullend pensioen

Hoewel elke werknemer sinds kort recht heeft op een aanvullend pensioen, kun je een minimumleeftijd (van maximum 25 jaar) of een wachtperiode (van maximum 1 jaar) vastleggen in je reglement. Dat verandert in 2019: vanaf 1 januari krijgen al je medewerkers direct toegang tot de tweede pensioenpijler.

3. Single permit: eenvoudiger buitenlands talent tewerkstellen

De single permit – een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning – wordt ingevoerd voor niet-EU-burgers die meer dan 90 dagen in België komen werken. De vergunning moet het eenvoudiger maken voor buitenlandse krachten om in ons land aan de slag te gaan.

4. Vervroegd rustpensioen voor SWT’ers

Meer nieuws op pensioenvlak: vanaf 1 januari 2019 zal een SWT’er die voldoet aan de vereiste leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, ook een vervroegd rustpensioen kunnen aanvragen. Wil je verkeerde betalingen en terugvorderingen nadien vermijden, let er dan op dat je medewerker je hier direct van op de hoogte brengt als hij zijn vervroegde pensioen opneemt.

5. Sanctie Vlaamse overheid tegen te weinig outplacement

Als je geen outplacement aanbiedt aan een ontslagen medewerker die er om vroeg, kan hij dat vanaf 1 januari melden bij de VDAB. De nieuwe maatregel lijkt in vele opzichten op de vorige: ook in 2019 bedraagt de sanctie voor werkgevers 1800 euro, maar de werknemer richt zich niet langer tot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

6. Zachte landingsbaan: individuele afspraak is voldoende

Bij een zachte landingsbaan schakelt een medewerker over naar een minder belastende job, of werkt hij of zij minder uren. Voortaan zal een individuele schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en -nemer volstaan om zo’n aanpassing door te voeren. Een sectorale cao is niet meer nodig.

7. Uitbreiding adoptie- en pleegouderverlof

Grote veranderingen op komst voor de adoptie- en pleegouders onder je medewerkers: vanaf 2019 bedraagt hun verlof 6 weken, met een uitbreiding van 2 weken per jaar. Zo is het maximum van 17 weken bereikt tegen 2027.

8. Eigen doelgroepenbeleid voor de Duitstalige gemeenschap

Dat Vlaanderen en Wallonië vanaf 2019 veranderingen doorvoeren op het vlak van werkgelegenheidssteun, kondigden we in oktober al aan. De Duitstalige gemeenschap volgt dit voorbeeld: op 1 januari lanceert ze AktiF en AktiF-PLUS-subsidies, twee financiële stimulansen om opleidingen en aanwervingen te bevorderen en op die manier meer werkgelegenheid te creëren voor jongeren en langdurig werkzoekenden.

9. Stijging van het nettoloon door het laatste luik van de taxshift

In 2019 treedt de laatste fase van de taxshift in werking. Een van de gevolgen daarvan is de toename van het netto-inkomen die je werknemers krijgen. Maar qua loonkosten liggen er voor jou als werkgever geen grote veranderingen in het verschiet.

Nieuwe subsidies, rechten, mogelijkheden of verplichtingen: 2019 belooft weer een jaar vol veranderingen te worden – zowel voor jou als voor je medewerkers.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen