Wat is de impact van een no-deal-brexit op de sociale zekerheid?

Door Sven Reynders - 23 oktober 2019 - Leestijd: 4 minuten

Internationale tewerkstelling

Wat betekent de brexit voor het recht op sociale zekerheid van Britse burgers die in EU-landen werken en vice versa? Kunnen deze cross-Channelwerknemers bijvoorbeeld nog rekenen op een basispensioen in het VK en omgekeerd als ze terugkeren naar hun land van origine?

brexit sociale zekerheid impact

Dit zijn vragen die ongetwijfeld aan hr- en payrollteams gesteld worden als het VK - hoewel het nog steeds niet zeker is - de EU verlaat. Maar net zoals alles wat met de brexit te maken heeft, is er onzekerheid over de antwoorden. Toch kan geen enkel bedrijf het zich veroorloven om de brexit af te wachten om dan pas met de voorbereidingen te starten.

“Je moet een noodplan hebben voor elk scenario. Houd er ook rekening mee dat het dreigende verlies van het recht op sociale zekerheid leidt tot twijfels en vragen bij je werknemers,” adviseert Elke Brees, Senior Consultant International Employment bij SD Worx.

Huidige regeling sociale zekerheid in EU en VK

De huidige regeling van de sociale zekerheid in de EU verplicht de lidstaten om elkaars burgers evenwaardig te behandelen wat betreft pensioenen, werkloosheid en andere voordelen. Bovendien is het volgens deze regeling ook mogelijk om verzekeringen – opgebouwd in verschillende landen – nadien samen te tellen en om bepaalde voordelen te ‘exporteren’.

Volgens het terugtrekkingsakkoord tussen het VK en de EU – zoals bereikt in november 2018 – blijven deze principes van toepassing tijdens een eventuele transitieperiode, tot 31 december 2020. Blijft het VK het akkoord echter weigeren? Dan komt er geen transitieperiode. In dat geval geldt de huidige regeling omtrent de sociale zekerheid niet meer zodra het VK de EU verlaat.

No-deal-brexit: behoud van rechten op sociale zekerheid

In elk geval publiceerde de Europese Commissie een verordering met de bedoeling de rechten op sociale zekerheid te behouden bij een no deal scenario voor mensen die zich tussen het VK en de EU verplaatsen. Dankzij deze maatregel zouden de lidstaten rekening houden met de tijd vóór de brexit wat betreft verzekering, tewerkstelling, zelfstandig werk en verblijf in het VK. Dit telt dan mee in de berekening van de voordelen van sociale zekerheid zoals pensioenen.

In deze verordening, benadrukte de Commissie dat het in geen geval “de wezenlijke voordelen overneemt” van het terugtrekkingsakkoord. Het heeft geen betrekking op de rechten die personen accumuleren na de effectieve brexit en het betekent niet dat uitkeringen zoals kinderbijslag exporteerbaar blijven. Het gaat hier over een tijdelijke maatregel die de EU eenzijdig neemt.

Plannen van de lidstaten voor sociale zekerheid bij no-deal-brexit

Bepaalde EU-lidstaten maken inmiddels zelf plannen om het recht op sociale zekerheid te beschermen tegen de negatieve impact van een no-deal-brexit.

In Duitsland hoopt de federale overheid te onderhandelen met het VK over een nieuw bilateraal akkoord. In tussentijd keurde men een wetsontwerp goed dat garandeert dat de bestaande rechten op sociale zekerheid blijven gelden. De bijdragen aan de nationale verzekering betaald vóór de brexit en 5 jaar erna zouden bovendien meetellen “alsof het VK nog steeds een EU-lidstaat was”.

Ook België zegt dat het de bestaande Europese regelgeving omtrent sociale zekerheid blijft toepassen op Britse burgers tot 31 december 2020.

Andere landen met plannen om de sociale zekerheid te beschermen bij een no deal-brexit zijn Frankrijk, Nederland en Zweden. In de meeste gevallen zeggen de regeringen (ook de Belgische) de plannen echter enkel door te voeren als de Britse regering hetzelfde doet voor EU-burgers werkend en wonend in het VK.

De Britse overheid zegt dat ze opties bekijkt om de reeds betaalde bijdragen aan sociale zekerheid in het VK en de EU te beschermen én dat ze denkt aan wederzijds geldende regelingen bij een no-deal-scenario.

De uitdaging voor hr-teams

De rechten op sociale zekerheid zijn van groot belang voor werknemers. Bij cross-Channelwerknemers beïnvloedt het risico om deze rechten te verliezen wellicht hun beslissingen wat betreft hun verdere internationale tewerkstelling bij de werkgever.

De voortdurende onzekerheid over de mogelijke gevolgen voor deze rechten, verleidt hr-teams er misschien toe om pas actie te ondernemen als er meer duidelijkheid is. Toch is dit niet het beste idee. De CIPD-gids voor personeelsplanning n.a.v. de brexit zegt: “Het is misschien beter om van begin af aan te beseffen dat je de plannen later moet aanpassen afhankelijk van hoe de toekomst eruitziet.”

Expertadvies bij de brexitregeling voor sociale zekerheid

Wat de toekomst ook brengt, SD Worx helpt je bedrijf de moeilijkheden van de brexit te trotseren. We zorgen ervoor dat je over de nodige vaardigheden en talenten beschikt om ook succes te boeken in een veranderd Europees tewerkstellingslandschap.

SD Worx biedt je expertadvies voor de immigratie na de brexit, de regelgeving omtrent verblijf, werkvergunningen, recht op sociale zekerheid en andere tewerkstellingskwesties.

Neem een kijkje op sdworx.be en versnel je brexit-planning.

 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen