Vertegenwoordiging van kaderleden: hoe zit het nu?

Door Jan Vanthournout - 27 januari 2020 - Leestijd: 4 minuten

Sociaal overleg

Op maandag 20 januari raakte bekend dat de verschillende vakbondsdelegaties bij Janssen Pharmaceutica naar de arbeidsrechtbank zijn gestapt. Ze vinden dat de directie te veel werknemers het statuut van kaderlid geeft en zo een evenwichtige sociale vertegenwoordiging belemmert.

Sociale verkiezingen SD Worx

Voor de sociale verkiezingen worden kaderleden als een aparte werknemerscategorie beschouwd. Zijn ze met minstens 15 binnen dit statuut, dan krijgen ze hun eigen vertegenwoordiging in de ondernemingsraad. Met andere woorden: ze worden niet langer bij de bediendencategorie geteld

Wat is nu ook alweer een kaderlid?

De definitie van een kaderlid laat veel ruimte voor interpretatie, vandaar dat het aantal sterk kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. In de regel zijn kaderleden ‘alle bedienden, met uitsluiting van het leidinggevend personeel, die in de onderneming een hogere functie uitoefenen die in het algemeen voorbehouden wordt aan werknemers met een diploma hoger onderwijs of die evenwaardig zijn door ervaring’.


Maar hoe meer bedienden het kaderledenstatuut krijgen binnen een organisatie, hoe minder zwaar de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) nog doorwegen die met de werkgevers worden onderhandeld. Zo’n cao geldt immers alleen voor bedienden, niet voor kaderleden. Precies daarom is deze regeling binnen de socialeverkiezingswetgeving al enkele jaren een doorn in het oog van de vakbonden.

Wie vecht dan voor de belangen van de kaderleden?

In veel bedrijven dienen kaderleden zelf een ‘huislijst’ in of komt de vakorganisatie Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK) op. De verkozenen nemen dan deel aan het sociaal overleg en onderhandelen voor hun collega’s met de werkgever over arbeidsomstandigheden, verloning enzovoort.

Geen unicum, maar ook geen breekpunt

Het is niet het eerste keer dat de vakbonden met deze kwestie naar de rechtbank stappen, al zijn de zaken waarbij de hoeveelheid kaderleden (mee) het voorwerp van de zaak vormt vrijwel verwaarloosbaar. Bij de vorige sociale verkiezingen ging het bijvoorbeeld om 4,12% van in totaal 167 geschillen.

Toch is het een thema dat wel degelijk leeft binnen bedrijven. In veel ondernemingen bereiken bonden en directie op voorhand een akkoord over het aantal kaderleden en komt het nooit tot een proces. Al lijkt de deur wel opengezet voor meer procedures tijdens deze stembusgang, nu de sociale partners een bekend bedrijf van misbruik betichten.

Belang van goed overleg

Nu de eindsprint naar de stembusgang is ingezet, begint de kieskoorts her en der op de werkvloer te pieken. Een dergelijk incident zet het sociaal overleg natuurlijk meteen onder spanning. Meer dan ooit geldt dus: goede afspraken maken goede vrienden. Zodat je verzekerd bent van een serene start van een nieuwe legislatuur van sociaal overleg.

Banner newsletter NL

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen