VAPW: naar een aanvullend pensioen voor elke werknemer

Door Geert Vermeir - 13 november 2018 - Leestijd: 3 minuten

Loonadministratie
Wie na zijn pensionering zijn levensstandaard wil behouden, slaat beter vandaag al  aan het sparen. Daarom werd het aanvullend pensioen uitgebreid. De regering mikt ermee op loontrekkenden zonder of met een laag collectief pensioenplan of groepsverzekering. VAPW – voluit Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers – heet de nieuwe telg binnen de zogeheten tweede pensioenpijler. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever?

vapw aanvullend pensioen werknemer gevolgen werkgever

 
Stel, een medewerker stapt over van een bedrijf mét naar een onderneming zonder pensioenplan of groepsverzekering. Die kan vandaag al onder specifieke voorwaarden op eigen houtje verder sparen voor zijn aanvullend pensioen. De nieuwe werkgever trekt in dat geval de bijdragen af van het nettoloon en stort deze door naar de pensioeninstelling van de medewerker.
 
Dit principe heeft de overheid nu veralgemeend met de formule van het VAPW. Het doel is om loontrekkenden – maar ook contractuele ambtenaren – zonder of met een laag aanvullend pensioen toegang te geven tot de tweede pensioenpijler. Op vraag van je medewerkers zul je voortaan maximaal 1600 euro of 3% van hun brutoloon op jaarbasis – afhankelijk van wat het hoogste is – moeten inhouden op hun nettoloon en doorstorten naar de pensioeninstelling van hun keuze.

Fiscale gelijkstelling met aanvullend bedrijfspensioen

Fiscaal wordt het VAPW identiek behandeld als een aanvullend bedrijfspensioen. Concreet krijgt je werknemer een belastingvermindering van 30% op zijn bijdragen. De bedrijfsvoorheffing houdt rekening met deze vermindering. Op de premies moet geen RSZ-bijdrage betaald worden, wel int de verzekeringsinstelling een verzekeringstaks van 4,4% om door te storten naar de fiscus.
 
Op het moment van uitkering betaalt je werknemer een dubbele sociale bijdrage: 3,55% ZIV (Ziekte-Invaliditeit-Verzekering) en daarbovenop een solidariteitsbijdrage tot 2%. Bij uitbetaling op de normale pensioenleeftijd (of bij overlijden) wordt het gespaarde kapitaal belast aan 10%.
 
Let wel: het is niet de bedoeling dat werknemers mét een groepsverzekering via deze fiscaal voordelige weg hun pensioenspaarpot verder spijzen. De pensioenrechten die de werknemer al opgebouwd heeft in de loop van het tweede voorafgaande jaar zullen daarom worden afgetrokken van het maximumbedrag van 1600 euro of 3% van het brutojaarloon. De werknemer kan die pensioenrechten vinden op www.mypension.be.

Geen grote gevolgen voor werkgevers

Maar wat betekent VAPW voor jou als werkgever? Behalve het doorstorten van de bedragen heb je geen verantwoordelijkheden, noch financiële of administratieve beslommeringen. Werknemers stappen vrijwillig in en kiezen zelf hun pensioeninstelling en bijdragehoogte. Via het online pensioenportaal MyPension kunnen ze hun pensioenspaarbedrag opvolgen. Omdat werknemers zelf hun verzekeraar mogen kiezen, kun je wel geconfronteerd worden met meerdere pensioenstellingen.
 
Of het zo’n vaart zal lopen is echter zeer de vraag. Een aanvullend bedrijfspensioen blijft natuurlijk stukken interessanter voor werknemers, zelfs met een beperkte werkgeversbijdrage. Verder rijst de vraag wat het verschil is tussen VAPW en gewoon individueel pensioen- of langetermijnsparen.

De groepsverzekering van a tot z

Meer weten over het aanvullend pensioen of de groepsverzekering? Schrijf je in voor onze opleiding rond dat thema. Tijdens deze halve dag ontdek je wat een groepsverzekering inhoudt en welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt. We gaan in op actuele thema’s zoals tak 21 versus tak 23, het minimumrendement bij lage rente, de afschaffing van leeftijd- en anciënniteitsvoorwaarden en de harmonisering arbeiders-bedienden.

Schrijf je in


 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen