Uitstel sociale verkiezingen 2020: dit zijn de maatregelen

Door Jan Vanthournout - 1 april 2020 - Leestijd: 3 minuten

Sociaal overleg

Vorige week beslisten de sociale partners om de sociale verkiezingen van mei 2020 uit te stellen naar het najaar. Natuurlijk roept de opschorting van de kiesprocedure heel wat juridische en praktische vragen op. De werkgevers- en werknemersorganisaties bogen zich de voorbije dagen over een nieuw akkoord. Dit zijn de nieuwigheden.

sociale verkiezingen

1. Kiesprocedure tijdelijk on hold

Alle procedures worden volledig geschorst vanaf procedurestap X+36. Op X+40 hoef je dus geen kandidatenlijsten aan te plakken. De koning is nu aan zet om de nieuwe periode voor de stembusgang te bepalen, maar hoogstwaarschijnlijk zal dat van maandag 16 tot en met zondag 29 november 2020 zijn. 

Binnen deze periode zal je dus een nieuwe verkiezingsdatum moeten kiezen. In functie van de gekozen kiesdag zal je kiesprocedure dus ten vroegste op 23 september 2020 heropstarten (X+36).

Belangrijk: werd er op X+35 geen enkele kandidatenlijst ingediend, dan mag je de kiesprocedure in je organisatie volledig stopzetten. Dat mag echter niet wanneer de lijsten te weinig of net voldoende kandidaten bevatten om alle mandaten in te vullen. In dat geval moet je wachten tot 11 dagen voor de nieuwe kiesdatum (Y-11).

2. Oorspronkelijke X en Y blijven ijkpunt

Zowel de kiezerslijsten als het aantal mandaten en de verdeling blijven onveranderd, met de oorspronkelijke proceduredag X als ijkpunt. Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de kandidaten blijf je dan weer beoordelen op basis van de oorspronkelijke verkiezingsdag Y. 

3. Huidige ploegen langer op post

Zolang de nieuwe overlegorganen niet geïnstalleerd zijn, blijven de bestaande raden en comités functioneren. Tot aan die installatievergadering genieten de kandidaten uit 2016 ook ontslagbescherming. De nieuwe kandidaten zijn beschermd volgens de normale regels.

Wat met de occulte periode?

De occulte periode ligt intussen achter ons. Maar 36 dagen voor de heropstart van de procedure – dus ten vroegste op 18 augustus – begint er een nieuwe, beperktere occulte periode. De bedoeling hiervan: de bescherming garanderen van kandidaten die op de nieuwe dag X+76 iemand op de kandidatenlijst vervangen.

Naast deze algemene afspraken bevat het akkoord ook een aantal bepalingen rond de technische uitwerking. Over de omzetting naar wetgeving, bijvoorbeeld, of over akkoorden rond briefstemmen.

Wil je hier meer info over?

Aarzel niet contact met ons op te nemen

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen