Sociale verkiezingen: 3 voordelen van e-voting

Door Matthias Jacxsens - 8 maart 2019 - Leestijd: 4 minuten

Sociaal overleg

Minder administratie en meer tijd voor mensen, meer betrokkenheid en een hogere opkomst – een gedroomd scenario voor elke verkiezing. Dankzij e-voting heb je die drie doelen binnen handbereik. Jacob Banja Gyldenkærne, CEO en oprichter van Assembly Voting, leverancier van het meest gebruikte e-votingsysteem in Scandinavië, legt uit.

Sociale verkiezingen SD Worx 

Assembly Voting was in 2001 de eerste die een e-votingsysteem aanbood in Denemarken. Sindsdien leidde het bedrijf 3500 verkiezingen in goede banen. Daarbij brachten ruim 21 miljoen mensen hun stem uit. Vandaag is Assembly Voting dé referentie in Scandinavië als het op elektronisch stemmen aankomt: onder meer vakbonden, politieke partijen en flink wat ondernemingen doen een beroep op hun systeem.

CEO en oprichter Jacob Banja Gyldenkærne is ondertussen uitgegroeid tot expert in de materie. SD Worx zat met hem samen om de voordelen van e-voting onder de loep te nemen. Zijn stelling: Kies je voor e-voting, dan wint iedereen in je organisatie. Dit zijn volgens hem de drie grote redenen waarom je absoluut voor elektronisch stemmen moet kiezen:

Meer tijd om te investeren in je mensen

Stembiljetten opmaken en drukken, stembureaus inrichten, ervoor zorgen dat de telling na de stembusgang zo vlot mogelijk verloopt … Er kruipt heel wat werk in de voorbereidingen. Tijd die je hr-team beter kan gebruiken. “Met een e-votingsysteem geef je je hr-medewerkers die kans. Stembureaus zullen dan wel niet verdwijnen, maar ze kunnen minder lang bemand worden. Ook de telling van de stemmen kan efficiënter en gebeurt in enkele seconden door de computer. De tijd die je moet spenderen aan de voorbereidingen en naverwerking, zal dus gevoelig dalen. We zijn ervan overtuigd dat het beter is om die uitgespaarde tijd te investeren in communicatie naar medewerkers. Om hen te informeren en te overtuigen van het belang om hun stem uit te brengen.”

100% geldige stemmen

Bij de stembusgang in 2016 stemde tot 8% ongeldig. Vermits er geen opkomstplicht is, gaan we ervan uit dat elke ongeldige stem per vergissing gebeurde. Iemand die daadwerkelijk kwam opdagen, wou dus gehoord worden.

Jacob Banja Gyldenkærne: “Gebruik je een e-votingsysteem, dan is ongeldig stemmen onmogelijk. De computer geeft een foutmelding als je bijvoorbeeld over verschillende lijsten heen probeert te stemmen of je stem wilt valideren zonder een kandidaat te hebben aangestipt. Hierdoor kun je je medewerkers en vakbonden garanderen dat echt élke stem telt.”

Tot 30% meer participatie

De nationale opkomstcijfers voor de sociale verkiezingen in ons land lagen in 2016 beduidend lager dan vier jaar eerder: terwijl in 2012 nog zo’n 70% van alle stemgerechtigde werknemers present tekende, daalde dit tot om en bij de 60% bij de stembusgang in 2016. Dat zagen we bij verkiezingen die SD Worx zelf in goede banen leidde en werd later ook bevestigd door officiële cijfers van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

“Analyseren we de resultaten van verkiezingen die we met Assembly Voting begeleidden, dan zien we dat de opkomst over de jaren heen stijgt”, legt Jacob Banja Gyldenkærne uit. “Een van de redenen is dat je via e-voting het proces flexibeler maakt – zo is het makkelijker voor medewerkers in verschillende werkregimes om toch te stemmen. Daarnaast speelt ook het feit dat er meer tijd vrijkomt om het belang van de verkiezingen te kaderen.” Bovendien verloopt het stemmen sneller dan via pen en papier. Medewerkers vandaag knappen nog steeds af op lange wachtrijen.

De vakbondsverkiezingen in Denemarken – waarvoor er ook geen opkomstplicht geldt - zijn een sprekend voorbeeld: de participatiegraad ligt er op om en bij de 90%.

Onbekend maakt onbemind

Tot slot nog dit: elektronisch stemmen kan volkomen veilig gebeuren en 100% betrouwbare resultaten opleveren. Jacob Banja Gyldenkærne: “Ga in zee met een partner die ervaring heeft, zijn systemen zelf uitvoerig test en transparant is. Zowel over de resultaten van de tests als hoe het systeem precies werkt. Als je ook dat kunt communiceren aan je vakbonden en medewerkers, creëer je vertrouwen en een intern draagvlak voor e-voting.”

Voor de stembusgang in 2020 werkt SD Worx samen met 2 partners: Assembly Voting en Elegio. Meer informatie over de sociale verkiezingen vind je op onze themasite.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen