Stemrecht voor uitzendkrachten: het tellen begint op 1 augustus

Door Jan Vanthournout - 1 augustus 2019 - Leestijd: 3 minuten

Sociale verkiezingen

Op de valreep keurde de commissie sociale zaken enkele maanden geleden het wetsvoorstel goed om de wet sociale verkiezingen aan te passen. Een van de wijzigingen was dat voortaan ook interimmers stemrecht krijgen. Mits ze aan een aantal anciënniteitsvoorwaarden voldoen.

élections sociale SD Worx

Zet je courant uitzendkrachten in, dan bracht de nieuwe wet sociale verkiezingen voor jouw bedrijf een aardverschuiving voor het verloop van de stembusgang. Die tijdelijke medewerkers kunnen namelijk mee stemmen. Tenminste, als ze voldoende lang bij je aan de slag zijn. Concreet moet hij of zij:

  • op dag X ofwel 65 arbeidsdagen aan de slag zijn in je onderneming sinds 1 augustus 2019, ofwel minstens 3 ononderbroken maanden in dienst zijn;
  • én 26 arbeidsdagen tellen in een periode vanaf dag X tot 13 dagen voor de verkiezingen.

Let wel: wil je kiezers van de kiezerslijst schrappen omdat ze niet langer in dienst zijn of uitzendkrachten die niet aan alle voorwaarden voldoen, dan heb je nog altijd het unanieme akkoord nodig van je zittende overlegorganen.

Nauwgezet tewerkstelling bijhouden

Dit betekent dat je vanaf 1 augustus 2019 moet bijhouden welke uitzendkracht hoelang heeft gewerkt. Alleen zo kun je immers correcte kiezerslijsten samenstellen op dag X, het officiële startschot van de kiesprocedure.

Een exacte kieskalender, die rekening houdt met de datum van de stembusgang, simuleer je op www.sdworx.be/socialeverkiezingen.

Reden te meer om elektronisch stemmen te overwegen

Maak je veelvuldig gebruik van uitzendkrachten, dan zullen die extra kiezers hoe dan ook een impact hebben op de organisatie van de stembusgang. Misschien heb je wel meer stembureaus nodig of is een switch naar elektronisch stemmen de moeite waard.

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

Meer info over sociale verkiezingen vind je op onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen