Sociale verkiezingen: waarom ze nu al je aandacht verdienen

Door Matthias Jacxsens - 17 oktober 2018 - Leestijd: 4 minuten

Sociale verkiezingen

In mei 2020 zullen om en bij de 7000 organisaties opnieuw –  of voor het eerst – sociale verkiezingen organiseren. Misschien klinkt deze stembusgang vandaag nog als een ver-van-je-bedshow, maar niets is minder waar. De procedure ontrolt zich immers over een periode van 150 dagen en vraagt al die tijd nauwgezette opvolging vanuit hr. Vandaag al nadenken over de nodige resources is dus de boodschap.

Sociale verkiezingen

Telt je organisatie gemiddeld 50 werknemers of meer, dan moet je over een comité voor preventie en bescherming op het werk beschikken. Klok je af op gemiddeld 100 of meer, dan komt daar ook een ondernemingsraad bij. Beide organen worden bemand door afgevaardigden die door de werknemers verkozen worden. De ondernemingsraad geeft medewerkers inzicht in het reilen en zeilen op financieel-economisch vlak, terwijl het comité op allerhande welzijns- en veiligheidsaspecten focust. De afgevaardigden worden elke 4 jaar verkozen tijdens de sociale verkiezingen.

De kiesprocedure is strak georganiseerd en duurt in totaal 150 dagen. Teruggeteld van mei 2020 betekent dat een start in december 2019. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij: in de maanden voor de eigenlijke aftrap moet er achter de schermen al heel wat gebeuren. Dat betekent dat je vandaag al de nodige resources moet vrijmaken en knopen moet doorhakken over hoe je het proces gaat aanpakken.

Dit zijn de mijlpalen voor je organisatie:

milestones sociale verkiezingen

1. Budgettering sociale verkiezingen – oktober tot december 2018

De verkiezingen vinden plaats in mei 2020, maar de kiesprocedure en de bijbehorende voorbereidingen starten al in het najaar van 2019. Met andere woorden: je moet er rekening mee houden in je budgettering voor 2019 én 2020. Aan de hand van deze vragen maak je de juiste inschatting: kun je je medewerker(s) vanaf volgende herfst vrijmaken voor dit project? Heb je (nog) de juiste expertise in huis of moet je uitkijken naar versterking? Ga je investeren in een softwarepakket dat je door de procedure loodst? Besteed je bepaalde taken en/of verantwoordelijkheden uit? Kies je voor een stembusgang op papier of voor e-voting?

2. Praktische beslissingen en orde op zaken – voorjaar 2019

Nog voor de zomer beslis je best met welke software- of outsourcingspartner je in zee gaat. Zo kun je vanaf het najaar een vliegende start nemen met de voorbereidingen van de kiesprocedure. Verder is het voorjaar het ideale moment om het sociaal overleg een laatste boost te geven, want vanaf het najaar zullen je zittende overlegorganen in een modus van lopende zaken gaan. Organiseerde je nog nooit eerder sociale verkiezingen, dan grijp je deze periode aan om je arbeidsreglement onder de loep te nemen, je policy’s te update, werk te maken van de reorganisatie van uurroosters die al lang op je planning staat enzovoort. Zo kunnen je kersverse overlegorganen met een schone lei starten.

3. Voorbereiding kiesprocedure – oktober en november 2019

De eigenlijke procedure start in december 2019, dus in de maanden ervoor ligt er heel wat voorbereidend juridisch en administratief werk op de plank. Zo moet de datum van de stembusgang worden bepaald en de kieskalender in functie daarvan worden uitgestippeld.

4. De verkiezingsprocedure – december 2019 tot mei 2020

De 150 dagen durende procedure gaat van start op de zogeheten ‘dag X-60’ – 60 dagen voor de aanplakking van de verkiezingsdatum – met een eerste schriftelijke mededeling. Naast het aantal werknemers per categorie op het einde van de referteperiode bevat deze de nodige info om de technische bedrijfseenheden af te bakenen. Op dag X wordt de datum en praktische regeling van de stemdag bekendgemaakt, net zoals de voorlopige kieslijsten. Op dag Y is het dan eindelijk zover: je werknemers trekken naar het stemhokje.

5. De referteperiode – van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019

Het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend op basis van het personeelsbestand van deze vier kwartalen. Tijdens het tweede kwartaal van 2019 moet je daarbovenop een register bijhouden van de interimkrachten die je inzet.

Lees meer over het wetsontwerp om de referteperiode een kwartaal vroeger te starten en te eindigen.

Conclusie

Dat de procedure voor de sociale verkiezingen lang uitgesponnen en ingewikkeld is, staat buiten kijf. Maar de ervaring leert wel dat alles op wieltjes loopt wanneer je tijdig start met de voorbereiding van de stembusgang. Of versterking zoekt wanneer blijkt dat je intern onvoldoende resources of knowhow hebt om dit project van a tot z op te volgen.

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

Meer info over sociale verkiezingen vind je op onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen.


sociale verkiezingen sdworx

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen