Sociale verkiezingen: referteperiode start vroeger

Door Matthias Jacxsens - 9 oktober 2018 - Leestijd: 4 minuten

Sociaal overleg

De sociale verkiezingen van mei 2020 lijken nog veraf. Maar flirt je organisatie met de tewerkstellingsdrempel van 50 of 100 werknemers, dan spits je toch al het best je oren. Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel om de referteperiode – de termijn voor de personeelstelling – met een kwartaal te vervroegen.

Sociale verkiezingen

Organisaties die gemiddeld 50 werknemers of meer tewerkstellen, moeten over een comité voor preventie en bescherming op het werk beschikken. Rondt het gemiddelde personeelsbestand de kaap van de 100, dan komt daar ook een ondernemingsraad bij. Beide organen worden bemand door personeelsafgevaardigden die elke 4 jaar worden verkozen tijdens de sociale verkiezingen.

Referteperiode en kiesprocedure overlappen

Senior manager Jan Vanthournout: “Het gemiddelde aantal werknemers wordt sinds jaar en dag berekend op basis van het personeelsbestand van het kalenderjaar vóór de sociale verkiezingen. Voor de verkiezingen van 2020 loopt deze referteperiode dus van 1 januari tot en met 31 december 2019.”

“En daar zit historisch het venijn”, gaat hij verder. “De verkiezingsprocedure ontrolt zich over een periode van 150 dagen. Met andere woorden: teruggeteld van mei 2020 landen we in december 2019. Voor organisaties die schommelen rond de drempel van 50 of 100 werknemers betekent dit dat ze de verkiezingsprocedure al moeten opstarten vooraleer ze weten of het eigenlijk wel moet.”

De oplossing: een verschoven kwartaal

Deze verwarrende situatie voor werkgever én personeel behoort binnenkort mogelijk tot het verleden. Jan Vanthournout: “Er ligt een wetsontwerp op tafel om de referteperiode los te koppelen van het kalenderjaar. De termijn blijft 12 maanden, maar het voorstel is om een kwartaal vroeger te starten en te eindigen.”

Voor de sociale verkiezingen van 2020 zou dat betekenen dat de referteperiode van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 loopt. Doordat ze 2 maanden voor de start van de verkiezingsprocedure stopt, weet elke werkgever op voorhand zeker of een procedure opstarten nodig is.

referteperiode sociale verkiezingen

Telling interimmers in voorlaatste kwartaal

Komt de verschuiving van de referteperiode erdoor, dan veranderen ook de spelregels voor de telling van het aantal uitzendkrachten. Je zult niet langer tijdens het laatste kwartaal van de referteperiode een uitzendregister moeten bijhouden, maar tijdens het voorlaatste. Van 1 april tot en met 30 juni 2019 dus.

Jan Vanthournout: “In de nieuwe regeling valt het laatste kwartaal van de referteperiode pal in de zomer, een periode waarin traditioneel veel meer interimmers tewerkgesteld worden dan in andere maanden. Dat zou in veel organisaties een vertekend beeld geven van de tewerkstelling, vandaar deze ingreep.”

Aandachtspunt voor wervingsbeleid

Of de verschuiving van de referteperiode er effectief komt, valt nog af te wachten. Maar als voorzichtige werkgever hou je het best dit kwartaal al rekening met de mogelijke impact van je wervingsbeleid op je gemiddelde personeelsaantal.

Jan Vanthournout: “Of je iemand al dan niet met een vervangingscontract in dienst neemt, kan bijvoorbeeld een groot verschil maken. En ook rond deeltijdse tewerkstelling zijn de spelregels strikt. Kortom, de ene aanwerving is de andere niet en je goed laten informeren is de boodschap.”

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

Meer info over sociale verkiezingen vind je op onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen.


sociale verkiezingen sdworx

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen