Sociale verkiezingen: op welke manier stemmen jouw medewerkers?

Door Matthias Jacxsens - 20 november 2019 - Leestijd: 4 minuten

Sociale verkiezingen

Elektronisch stemmen is de modernste manier om een stem uit te brengen, maar uiteraard niet de enige. Omdat je je het best nu al voorbereidt op de concrete stemwijze(n) in je bedrijf, lijsten we nog even de mogelijkheden op.

Sociale verkiezingen SD Worx

1. Stemmen in een klassiek stembureau

Bij het uitdenken van de procedure voor de sociale verkiezingen liet de wetgever zich destijds inspireren door de politieke stembusgang. De basisopstelling voelt vertrouwd aan: op de dag van de verkiezingen richt je een stemlokaal in met de nodige hokjes, enkele stembussen en een lading potloden. Al kleuren die voor de sociale verkiezingen bij voorkeur niet rood – je wilt immers geen enkele zweem van partijdigheid in je procedure laten doorsijpelen.

Belangrijke aandachtspunten:

  • Praktische inrichting - zes werknemers houden een oogje in het zeil. Een eerste medewerker is voorzitter, een tweede neemt de rol van secretaris op zich en de overige vier zijn bijzitters.
  • Iedereen evenveel kans - ieder personeelslid moet tijdens de werkuren zijn stem kunnen uitbrengen. Heb je meerdere locaties waar medewerkers aan de slag zijn? Dan richt je ofwel een bureau in op iedere locatie, ofwel geef je de werknemers de toestemming om tijdens de uren naar een andere vestiging te gaan. Als je ook nog eens met een ploegensysteem werkt, moet je de openingsuren van het stembureau hierop afstemmen.

2. Stemmen per brief

Omdat het niet altijd evident is om op elke locatie of voor ieder werkregime een stemming te voorzien in een klassiek stembureau, maakt de wet het ook mogelijk om per brief te stemmen.

Dat kan:

  • als het personeel ‘aanzienlijk’ verspreid is;
  • medewerkers nachtwerk doen;
  • voor medewerkers met een geschorste arbeidsovereenkomst (door ziekte, tijdskrediet etc.);
  • voor alle (andere) situaties die maken dat werknemers niet aan het werk zijn tijdens de openingsuren van de stembureaus.

Vooral die ‘andere situaties’ geven je als werkgever redelijk wat vrijheid. Alleen beslis je hier niet alleen over: er is een uitdrukkelijk akkoord van de organisaties die kandidaten voordragen. Bespreek deze optie dus tijdig met je vakbondssecretarissen om onaangename verrassingen te vermijden.

3. Elektronisch stemmen

Minder administratieve rompslomp, meer tijd voor communicatie en een hogere opkomst – dankzij elektronisch stemmen heb je die drie doelen binnen handbereik. In dit stuk gaat CEO en oprichter van Assembly Voting Jacob Banja Gyldenkærne, een van onze partners, er dieper op in. Ontdek hier ook de ervaring van onze andere partner Elegio.

Verschillende opstellingen mogelijk

Kies je voor een digitale variant van de standaardopstelling, dan vervang je de stembiljetten, de stembussen en het potlood. Je installeert een computer in ieder stemhokje in de plaats en gebruikt software om de stem van je werknemers te registreren. Die optie heb je al sinds de sociale verkiezingen van 2012. Je medewerkers moeten zich dan wel nog steeds verplaatsen naar een stembureau.

Nieuw voor 2020 is dat de wet ook uitdrukkelijk e-voting ‘vanaf de gebruikelijke werkpost’ toestaat. Stemmen moet dan gebeuren via een computer die in verbinding staat met het bedrijfsnetwerk. Zeker als je personeel over verschillende locaties tewerkstelt, beperkt deze opstelling je werkverlet aanzienlijk. Door de toegankelijke en flexibele procedure, win je tijd, middelen en stemmen.

Maar vergeet niet:

  • Elektronisch stemmen moet gebeuren met softwareoplossing waarvan de broncode in bewaring werd gegeven bij de overheid. Kies dus niet zomaar de eerste de beste tool, maar vraag raad aan experts terzake.
  • Om een verkiezing (zij het maar deels) elektronisch te laten verlopen, heb je een akkoord nodig van het CPBW, de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Bespreek het dus tijdig binnen je organisatie.

Voor de stembusgang in 2020 werkt SD Worx samen met 2 partners: Assembly Voting en Elegio. Meer informatie over de sociale verkiezingen vind je op onze themasite.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen