Sociale verkiezingen 2020: leg een register van je uitzendkrachten aan

Door Matthias Jacxsens - 11 april 2019 - Leestijd: 3 minuten

Sociale verkiezingen

Afhankelijk van de grootte van je personeelsbestand moet je al dan niet sociale verkiezingen organiseren. Daarbij tellen ook de interims mee. Om je kiezerslijsten zo correct mogelijk samen te stellen, moet je vanaf april 2019 nauwkeurig bijhouden welke uitzendkracht in je bedrijf heeft gewerkt en hoelang.

Stelt je onderneming gemiddeld 50 medewerkers tewerk, dan moet je een comité voor preventie en bescherming oprichten. Vanaf een gemiddelde van 100 werknemers is ook een ondernemingsraad verplicht.

Om te berekenen of je de tewerkstellingsdrempel van 50 of 100 werknemers hebt bereikt, moet je ook uitzendkrachten meenemen in je berekening. Daarom is elke werkgever verplicht tijdens het tweede kwartaal van 2019 – dus van 1 april t.e.m. 30 juni – een bijzonder register bij te houden.

Uitzondering voor wie 100 medewerkers vast in dienst heeft

Voor ondernemingen met meer dan 100 vaste werknemers voorziet het wetsvoorstel in een mogelijke vrijstelling van deze verplichting. Hiervoor heb je een unaniem akkoord van de ondernemingsraad nodig binnen de 30 dagen nadat de wet in werking treedt.

Ons advies: laat de verklaring op de eerstvolgende zitting van de OR alvast goedkeuren en herneem ze nog eens in het verslag achteraf. Een model van zo’n unanieme verklaring vind je hier.

Hoe ziet zo’n bijzonder register eruit?

Iedere uitzendkracht krijgt in dit register een nummer, in chronologische volgorde van zijn tewerkstelling binnen het bedrijf. Het vermeldt voor elke interim:

  • het nummer van inschrijving ,
  • de naam en de voornaam,
  • het begin van de tewerkstelling,
  • het einde van de tewerkstelling,
  • het uitzendbureau dat hem tewerkstelt,
  • zijn wekelijkse arbeidsduur.

Een model van het bijzonder register voor de uitzendkrachten vind je op deze pagina.

Welke uitzendkrachten tellen mee voor je tewerkstellingsdrempel?

Om het correct aantal uitzendkrachten in je onderneming te kennen, werk je volgens deze formule:

(*gedeeld door 184 voor uitzendkrachten die minder werkten dan 3/4 van een voltijdse tewerkstelling).

Belangrijk!

Uitzendkrachten die een vaste werknemer vervangen (in geval van ziekte bijvoorbeeld) worden niét meegeteld.

Om te weten voor hoeveel dagen een uitzendkracht meetelt, moet gekeken worden hoe de uitzendarbeidsovereenkomst is opgesteld:

  • Een doorlopend of aansluitend contract: alle kalenderdagen die binnen de looptijd vallen, tellen mee.
  • Een opeenvolgend weekcontract van maandag tot vrijdag: de weekends tellen niet mee als kalenderdagen.

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

Meer info over sociale verkiezingen vind je op onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen.

 

Sociale verkiezingen SD Worx

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen