Sociale verkiezingen 2020: nieuwe updates, waaronder een datum!

Door Matthias Jacxsens - 13 november 2018 - Leestijd: 4 minuten

Sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen van 2020 klinken misschien nog veraf, maar achter de schermen worden al belangrijke stappen vooruit gezet. Zo hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de balans opgemaakt van de vorige verkiezingen. Op basis van die evaluatie hebben ze eind oktober hun advies bij de regering ingediend. Hier lichten we de hoofdpunten voor je toe.

Sociale verkiezingen

1. Datum zo goed als definitief

Beginnen doen we met het belangrijkste praktische nieuws: er ligt een voorstel voor de verkiezingsdatum op tafel. Zoals je misschien weet, moet de periode van de sociale verkiezingen 14 kalenderdagen omvatten én bij wet vastgelegd worden. Concreet adviseert de NAR om de volgende sociale verkiezingen te houden tussen 11 en 24 mei 2020.

De kans dat de regering dit voorstel van tafel veegt, is quasi onbestaande. Je begint dus het best zo snel mogelijk met het plannen van de hele procedure. Benieuwd wat dit concreet betekent voor de verkiezingskalender?

Maak hier een simulatie van een volledige kalender op basis van een van de verkiezingsdata

2. Verder digitaliseren …

Op sommige vlakken moedigen de sociale partners een verdere digitalisering van de procedure aan. Documenten mogen bijvoorbeeld niet langer per aangetekende brief naar de vakbonden opgestuurd worden: de NAR raadt werkgevers aan om dit allemaal via het online platform van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg te regelen.

Daarnaast vindt de NAR dat werkgevers, in samenspraak met hun overlegorgaan, zelf mogen beslissen hoe ze zo’n elektronische stemoproeping op touw zetten, en hoe ze medewerkers opvolgen die niet reageren. Een mogelijk gevolg is dat je als werkgever niet langer verplicht bent om een aangetekende brief op te sturen naar werknemers die wel reageerden: brieven die in de praktijk zelden opgehaald worden.

3. … maar niet teveel

Opvallend is dat de sociale partners steeds kleinere stappen zetten op het vlak van digitalisering. Het langverwachte – en in de wandelgangen reeds aangekondigde – voorstel van flexibele ‘e-voting’ (denk aan: stemmen in kiosken, vanaf de eigen pc enzovoort) sneuvelde op de onderhandelingstafel. Het gevolg? Een elektronische stemming blijft alleen mogelijk via stemcomputers in stemhokjes, onder het toezicht van een voltallig stembureau.

4. Referteperiode loopt al een maand

Zoals eerder aangekondigd adviseert de NAR ook om de referteperiode voor de telling van de drempels (50 voor een comité voor preventie, 100 voor een ondernemingsraad) met een kwartaal te vervroegen. Voor de sociale verkiezingen van 2020 houdt dat in dat de referteperiode loopt van 1 oktober tot 30 september 2019.

Deze periode stopt 2 maanden vóór de start van de verkiezingsprocedure. Elke werkgever weet dus op voorhand of een procedure noodzakelijk is.

5. Stemrecht voor uitzendkrachten?

Een laatste, minstens even belangrijk punt is de eis tot stemrecht voor bepaalde uitzendkrachten. Meer bepaald gaat het om de uitzendkrachten die op een gegeven dag ‘x’, 90 dagen vóór de verkiezingen, werkzaam zijn in de onderneming en aansluitend een arbeidsovereenkomst krijgen, vaak omwille van een zogeheten ‘opschoning van de kiezerslijsten’.

Hoe de NAR dit concreet ziet, wordt nog niet nader toegelicht. Maar als dit gevolg krijgt, zal het in de praktijk wellicht betekenen dat je als werkgever verplicht wordt om ál je uitzendkrachten, actief op dag ‘x’, op de kiezerslijst te zetten. Dat zal uiteraard bijkomende administratie vergen, maar bij SD Worx werken we nu al aan een softwareoplossing om dit proces zo vlot mogelijk voor je op te volgen.

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

Meer info over sociale verkiezingen vind je op onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen.


sociale verkiezingen sdworx

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen