5 aandachtspunten bij het tewerkstellen van jobstudenten

Door Ella HR - 6 september 2017 - Leestijd: 3 minuten

Schriftelijke afspraken

In periodes van verhoogde werkdruk of tijdelijke onderbemanning is het voor u bijzonder interessant om een beroep te doen op studenten. Zeker met de zomer voor de deur, staan er heel wat te trappelen om ervaring op te doen of een centje bij te verdienen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt u voor hen een lagere solidariteitsbijdrage.

jobstudent tewerkstellen

Bent u van plan om jobstudenten aan te werven, houd dan rekening met volgende aandachtspunten.

Stel altijd een arbeidsovereenkomst voor studenten op

Stel een jobstudent altijd te werk met een studentenovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de arbeidsovereenkomsten, en verzend uw Dimona-aangifte uiterlijk op de datum van indiensttreding.

Geen contract opstellen kan door de sociale inspectie gezien worden als ontduiking van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Bovendien heeft een student zonder studentenovereenkomst meer rechten. Er geldt namelijk een wettelijk vermoeden, wat maakt dat de student mag opstappen wanneer hij/zij dat wil zonder opzegvergoeding of -termijn. Dit terwijl u als werkgever wel genoodzaakt bent om een opzegvergoeding te betalen wanneer u langs uw kant de samenwerking stopzet.

Laat de jobstudent 3 dagen op proef werken

De eerste drie dagen dat u een student tewerkstelt, worden door de wet automatisch als proefperiode gezien. Beide partijen kunnen in deze periode de samenwerking stopzetten zonder opzegtermijn of -vergoeding.

Opeenvolgende proefperioden zijn niet toegestaan wanneer de student aansluitende overeenkomsten bij u ondertekent. Wanneer de student tijdens de proefperiode ziek wordt, wordt de periode niet geschorst.

Stel de student alleen tewerk op dagen dat hij/zij niet naar school moet

Als werkgever dient u ook rekening te houden met de studieverplichtingen van de student. Op dagen waarop hij/zij aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling, mag u de student niet verplichten om te werken.

Komt er een examenperiode aan, dan informeert u best vooraf naar het examenrooster van de student, zodat u in onderling overleg een ideaal werkschema kunt opstellen. Op de dag van het examen spreekt het voor zich dat u de student beter niet inschakelt. Tussen examens mag wel, ook wanneer de examens vroeger gedaan zijn.

Controleer vooraf hoeveel uren de jobstudent al gewerkt heeft

Informeer altijd naar het aantal uren dat de student tijdens het lopende kalenderjaar al gewerkt heeft. Zo bent u zeker dat de termijn van 475 uren nog niet overschreden is en weet u ook hoe lang u hem nog tegen een verlaagde werkgeversbijdrage in dienst kunt houden. Studenten kunnen via www.studentatwork.be een attest voor de werkgever printen.

Overschrijdt u de limiet van 475 uren toch, dan bent u vanaf het 476ste uur de gewone solidariteitsbijdragen verschuldigd.

Wilt u de student nadien vast aanwerven, geef hem/haar dan altijd nog enkele weken vrij

Bevalt de jobstudent en wilt u hem/haar vast in dienst nemen, dan kunt u dit best doen enkele weken na de laatste werkdag in uw onderneming. Hierdoor vermijdt u discussie met de RSZ. Die gaat er namelijk vanuit dat er sprake is van een goedkope proefperiode en dat u zo onterecht gebruik gemaakt hebt van de lagere solidariteitsbijdragen.

Ella

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen