Hoe verzeker je een veilige werkomgeving voor jobstudenten?

11 april 2022 - Leestijd: 5 minuten

HR Trends

Elk bedrijf weet dat jobstudenten versterking aan vaste werknemers bieden, flexibel ingezet kunnen worden en een frisse kijk met zich meebrengen. Hoewel er veel voordelen zijn, mogen we niet vergeten dat er veel arbeidsongevallen bij jobstudenten voorvallen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

student

Waarom Safety First?

De meest voorkomende arbeidsongevallen komen voort uit snijmachines, vallende voorwerpen of het vallen over/van iets. Letsels die hieruit voortkomen zijn snijwonden, kneuzingen, ontwrichtingen en beknellingen. Deze blessures kunnen ervoor zorgen dat jobstudenten wel eens voor een langere tijd out zullen zijn. Wees daarom proactief en garandeer jouw jobstudenten veiligheid op de werkvloer. Volgend artikel geeft je alvast drie tips om arbeidsongevallen te vermijden.

Wees een stapje voor!

Hoe je voor jobstudenten een veilige werkomgeving kan creëren, leggen we je nu stap voor stap uit:

Stap 1) Bepaal welke taak of taken de jobstudent zal uitvoeren. Ga hiervoor na aan welke risico’s de jobstudent blootgesteld zal worden. De tewerkstelling van studenten dienen mee opgenomen te worden in de risicoanalyse van desbetreffende werkpost. Het is dus aangeraden om zeker tijdig advies te vragen aan je preventiedienst.

Stap 2) Ga na of de door jouw gekozen taken wettelijk toegelaten zijn voor jobstudenten. Doe hiervoor beroep op je preventieadviseur, deze persoon weet aan welke criteria voldaan moeten worden.
Deze bepalingen kan je terugvinden in de Codex Boek X Titel 3.

Om kort een overzicht te geven, delen we hier reeds de voornaamste criteria mee:

 • Gemotoriseerde voertuigen zoals vorkheftrucks zijn niet toegelaten! Er bestaat wel een afwijking voor niet-stapelende transportvoertuigen.
  • Vanaf 16 jaar: Je mag rijden met een toestel met een meelopende bestuurder waar de bestuurder voor of achter het toestel loopt (indien de snelheid respectievelijk beperkt is tot 6km/h).
  • Vanaf 18 jaar: Je mag rijden met een toestel met een meerijdende bestuurder, waar de bestuurder op het toestel zit (indien de snelheid respectievelijk beperkt is tot 16km/h).
 • Mag geen werk uitvoeren waartoe hij/zij/x fysiek of mentaal niet in staat is.
 • Een beperkt veiligheidsbewustzijn of beperkte opleiding.
 • Geen blootstelling aan ioniserende straling, overmatige geluidsoverlast, trillingen of hitte en koude.
 • Binnen SD Worx wordt er geen werk op hoogte toegelaten voor studenten.

Dit is natuurlijk een niet-limitatieve lijst en in functie van de risicoanalyse kunnen er zaken niet toegelaten zijn die niet op deze lijst voorkomen.

Gelukkig bestaan er ook uitzonderingen op deze wetgevingen waardoor bepaalde werkzaamheden alsnog toegelaten worden. Deze uitzonderingen zijn:

 • De student is 18 jaar.
 • Ze volgen een studierichting in het kader van die verboden werkzaamheden.
 • Werkgever ziet erop toe dat de activiteiten steeds onder leiding en gezag plaatsvinden.
 • Werkgever neemt nodige en voldoende preventiemaatregelen.
 • Werkgever vraagt advies aan zijn preventie adviseur en comité PBW (het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Stap 3) Bezorg het uitzendkantoor een aangepaste werkpostfiche, gebaseerd op de inhoud van de risicoanalyse. Dit is een wettelijk verplicht document dat zowel, taken, vereiste kwalificaties, beroepsvoorwaarden, risico’s en persoonlijke beschermingsmiddelen vermeldt. Let er bij jobstudenten zeker op dat er geen verboden taken / arbeidsmiddelen / gezondheidsrisico’s zijn aangeduid en bezorg deze voor aanvang aan het uitzendbureau van de jobstudent. Raadpleeg hier meer info rond de werkpostfiche.

Stap 4) Controleer of de correcte gezondheidsrisico’s zijn aangeduid. Dit is noodzakelijk voor het uitzendkantoor om te kunnen nagaan of een medisch onderzoek noodzakelijk is.

Stap 5) Bereid jezelf goed voor door aandachtspunten te bepalen en te bekijken welke zaken je preventief kan aanpakken. Vraag jezelf af of alles wel duidelijk zou zijn voor de jobstudent. Bespreek dit zeker ook met jouw preventieadviseur, alvorens de jobstudent start.

Hoe zorg je voor een gepast onthaal van jouw jobstudent?

Jobstudenten zijn vaak onervaren en hebben meer nood aan een warm onthaal en een goede begeleiding. De juiste peter/meter uitkiezen is daarom essentieel. De persoon met de meeste ervaring is hierbij niet altijd de meest geschikte kandidaat. Veel ervaring staat ook gelijk aan routine en dat kan ‘gevaarlijk’ zijn.

Daarnaast is het belangrijk om voldoende informatie en een aangepaste opleiding over de risico’s, veiligheidsvoorschriften en procedures bij noodgevallen en gevaar te geven. Stel hiervoor een onthaalbrochure of een checklist op, dat maakt alles veel overzichtelijker voor de student, maar ook voor jezelf. Vergeet ook niet om bij het onthaal de jobstudent te voorzien van de nodige PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een bril of helm).

Opvolging en evaluatie

Elke jobstudent moet de mogelijkheid hebben om onveilige situaties te melden of om vragen te stellen in verband met de inhoud van de studentenjob. Voorzie hiervoor gebruiksvriendelijke communicatiekanalen en laat de peter/meter dagelijks inchecken bij de jobstudent. Daarnaast kan een regelmatige evaluatie pijnpunten blootleggen, de algemene werking van jouw bedrijf of het onthaal van nieuwe jobstudenten verbeteren. Dankzij de input van de jobstudent, merk je meer zaken op.

What to remember?

 1. Zorg samen met jouw preventieadviseur voor de correcte en volledige opmaak van de werkpostfiche aan de hand van de risicoanalyse en bezorg deze voor aanvang aan het uitzendbureau.
 2. Kijk zeker na of de door jouw aangegeven taken niet buiten het wettelijke kader voor studenten vallen zoals omschreven in de Codex Boek X Titel 3.
 3. Voorzie een warm onthaal waarbij de student de nodige informatie en opleiding krijgt, alsook de nodige PBM’s.
 4. Zorg voor begeleiding door een peter/meter tijdens de aanwezige periode en plan regelmatig evaluaties in.

Extra info omtrent jobstudenten

Wanneer je jobstudenten aanwerft, moet je niet alleen rekening houden met hun veiligheid. Lees nog vijf andere aandachtspunten bij het tewerkstellen van jobstudenten.

Wil je weten of iemand wel mag werken als jobstudent en hoeveel deze persoon mag werken? Lees dan zeker dit artikel! Heb je nog andere vragen, of wil je graag met SD Worx samenwerken? Contacteer ons dan via deze link.

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen