Wat betekent een harde brexit voor jou en je werknemers?

Door Sven Reynders - 10 oktober 2018 - Leestijd: 5 minuten

Internationale tewerkstelling

Het water blijft vooralsnog te diep tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Als er op de volgende EU-top op 18 en 19 oktober opnieuw geen akkoord komt, vervalt de overgangsperiode die tot eind 2020 zou gelden. Dan stopt op 29 maart 2019 het EU-lidmaatschap van het VK en is de EU-wetgeving er niet langer van toepassing. Als je bedrijf medewerkers in of uit het VK tewerkstelt, zal die verandering ingrijpend zijn. Laat je dus niet verrassen door een ‘No deal’-scenario en tref je voorbereidingen.

Brexit gevolgen no deal werkgever werknemer

We schetsen met een concreet voorbeeld hoezeer de situatie zal wijzigen bij een harde brexit zonder overgangsperiode.

1. Detachering van een Belgische werknemer naar het VK

Tom is een Belgische werknemer die door zijn Belgische werkgever wordt gedetacheerd naar het VK voor 12 maanden.

Huidige situatie:

Het Belgische socialezekerheidssysteem blijft gelden, waardoor Tom zijn Belgische socialezekerheidsrechten verder opbouwt voor onder meer zijn pensioen, ziekteverzekering en werkloosheid. Hij heeft geen werkvergunning nodig en hij kan met een geldige verblijfsvergunning verhuizen naar het VK. Tom zijn normale Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden gelden er, tenzij die in het VK gunstiger zouden zijn. Zijn Belgische payroll blijft behouden voor het regelen van zijn socialezekerheidsbijdragen en eventuele belastingen.

Nieuwe situatie na harde brexit:

Tijdens Toms detachering valt hij onder het Britse socialezekerheidssysteem, waardoor er voor hem naar alle waarschijnlijkheid Britse sociale zekerheidsbijdragen betaald en ingehouden moeten worden op zijn loon. Bovendien zal hij – als zijn detachering maximum 12 maanden duurt – ook in België nog socialezekerheidsbijdragen betalen indien hij hiervoor kiest. Aangezien hij niet langer het ‘vrij verkeer van werknemers’-principe kan inroepen, heeft hij een arbeidskaart nodig voor het VK. Ook krijgt hij niet zomaar meer een geldige verblijfsvergunning. Tom zal dus in principe door de administratieve mallemolen moeten. Ook belangrijk: tijdens zijn tewerkstelling in het VK zullen de Britse loon- en arbeidsvoorwaarden gelden. Dat houdt in dat Tom zijn huidige loon- en arbeidsvoorwaarden kan verliezen. Tot slot, als werkgever zul je ook een payroll in het VK moeten opzetten. Als het over een korte detachering gaat, zou het dus op een dubbele payroll voor Tom kunnen uitdraaien.

2. Detachering van een Britse werknemer naar België

Alex is een Britse werknemer die door zijn Britse werkgever wordt gedetacheerd naar België voor 12 maanden.

Huidige situatie:

Het Britse socialezekerheidssysteem blijft gelden, waardoor Alex zijn Britse pensioenrechten verder opbouwt. Om te werken in België heeft hij geen arbeidskaart nodig en hij kan met een geldige verblijfsvergunning verhuizen naar België. Alex is zeker van zijn normale Britse loon- en arbeidsvoorwaarden. Tenzij die in België beter zouden zijn, dan gelden de Belgische voorwaarden. Alex zijn Britse payroll blijft behouden voor het regelen van zijn socialezekerheidsbijdragen en eventuele Britse inkomstenbelastingen.

Nieuwe situatie na harde brexit:

Tijdens zijn detachering zou Alex onder het Belgische socialezekerheidssysteem kunnen vallen. Maar ook het Britse socialezekerheidssysteem kan nog gelden, waardoor hij twee keer socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zou zijn. Ook kan hij zijn opgebouwde socialezekerheidsrechten niet naar een ander EU-land overdragen. Dat kan trouwens een probleem zijn voor alle Britten die in het zonnige zuiden van hun pensioen willen genieten. Zonder het ‘vrij verkeer van werknemers’-principe moet Alex eerst een arbeidskaart aanvragen in België. Hij mag niet langer zomaar naar hier verhuizen, dat zal enig papierwerk vergen. Omdat de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden zullen gelden tijdens zijn tijdelijke opdracht in België, verliest hij misschien zijn huidige Britse loon- en arbeidsvoorwaarden. Zijn werkgever zou eventueel een Belgische payroll voor Alex moeten opstarten, tegelijk kan ook een Britse payroll nodig zijn.

Kortom

Indien er geen akkoord is, kunnen de gevolgen van een harde brexit niet mis zijn voor werkgevers én hun medewerkers:

  • toepassing van twee socialezekerheidswetgevingen, waardoor twee keer verschuldigde bijdragen mogelijk zijn;
  • arbeids- en verblijfsvergunningen moeten worden aangevraagd;
  • huidige loon- en arbeidsvoorwaarden zullen niet altijd langer gelden;
  • dubbele payrollformaliteiten brengen navenante kosten met zich mee.

Wees klaar voor het ‘No deal’-scenario

Hopelijk schudden het VK en de EU elkaar toch de hand tijdens de volgende Europese top op 18 en 19 oktober. Blijft een akkoord opnieuw uit, dan worden de geruchten over mogelijk nieuwe verkiezingen misschien wel waarheid. Wordt hoe dan ook vervolgd ... Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.


Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen