Fiscaal voordeel werken in onroerende staat nog vaak onbenut: zo kom je in aanmerking

Door Sofie De Keersmaecker - 9 augustus 2021 - Leestijd: 4 minuten

Loonadministratie

Het fiscaal voordeel werken in onroerende staat bestaat intussen al drie jaar, maar slechts weinig werkgevers maken er gebruik van. Nochtans is de vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing sinds 2020 aanzienlijk verhoogd – nu 18% – waardoor je flink bespaart op je loonkosten. We zetten de huidige regels op een rij.

Fiscaal

Wanneer geniet je de vrijstelling?

Om in aanmerking te komen, moeten je werknemers (inclusief uitzendkrachten) aan deze 5 voorwaarden tegelijk voldoen:

1/ Ze werken in ploegverband

Het werk wordt uitgevoerd door minstens twee personen. Studenten met een studentenovereenkomst of leerlingen in een alternerende opleiding komen niet in aanmerking. De werknemers doen soortgelijk of complementair werk, zowel wat inhoud als omvang betreft.

Opgelet!

Ondernemingen met ‘gewone’ ploegen- of nachtarbeid krijgen ook een gedeeltelijke vrijstelling tot het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing. Een werkgever kan daar tot 22,8% op de belastbare bezoldiging van de werknemers in het systeem besparen.

Voor het fiscale voordeel 'werken in onroerende staat' verschillen de percentages én de definitie van ploegenarbeid:

  • Het moet niet per se gaan om opeenvolgende ploegen. Ook werknemers in een gewoon dagregime komen in aanmerking.
  • De ploeg bestaat uit minstens twee personen. Dit zijn niet noodzakelijk enkel werknemers; een zaakvoerder of zelfstandige met een werknemer kan ook. Vragen hierover? Check zeker de circulaire van de fiscus.

2/ Ze werken in onroerende staat

Het gaat zowel om ‘eigenlijke’ als ‘oneigenlijke’ werken in onroerende staat. Denk aan verbouwingswerken en renovaties door grondwerkers, metselaars, dakwerkers of schrijnwerkers, maar ook onderhoudswerken, tuinonderhoud, schoonmaak of centrale verwarming, sanitair of wand- en vloerbekleding plaatsen vallen onder de maatregel.

3/ Ze werken op locatie

De werken moeten op een werf uitgevoerd worden. Werken in een atelier of magazijn tellen niet, ook niet als ze verricht worden ter voorbereiding van de werken op een werf. Voorbeelden vind je in vraag 12 van de circulaire van de fiscus.

4/ Ze krijgen een specifiek minimumloon

Elke werknemer van de ploeg, behalve studenten of leerlingen, moet een minimumbruto-uurloon ontvangen. Het bedrag voor 2021 bedraagt 14,34 euro (jaarlijks geïndexeerd). Een ploegenpremie toekennen is niet nodig.

5/ Ze voldoen aan de één derde-norm

De vrijstelling wordt alleen maar toegekend voor een werknemer als die minstens één derde van zijn/haar arbeidstijd aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet. De evaluatie maak je als werkgever maandelijks en per werknemer.

Tip: in de circulaire van de fiscus ontdek je de voorwaarden in detail.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling?

In 2019 bedroeg de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van werken in onroerende staat 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen. Sinds 1 januari 2020 is dat percentage opgetrokken naar 18%.

Voorbeeld berekening

Een alleenstaande arbeider zonder kinderen ten laste (voltijds) in de bouwsector (PC 124) werkt heel de maand juni 2021 op een werf en heeft een uurloon van 15,8750 euro/uur. Hij voldoet aan alle voorwaarden voor de vrijstelling voor werken in onroerende staat.

Brutoloon: 2794 euro

RSZ: 394,39 euro

------------------------------------------------------

Belastbaar loon: 2399,61 euro

Bedrijfsvoorheffing: 483,49 euro

------------------------------------------------------

Nettoloon: 1888,42 euro

In dit voorbeeld stort je als werkgever in juni 2021 maar 51,57 euro bedrijfsvoorheffing in plaats van 483,49 euro, een korting van 431,92 euro.

Praktisch

Opgelet! Komen je werknemers in aanmerking voor deze vrijstelling? Dan moet je dit zelf maandelijks per werknemer opvolgen en vermelden. In Payroll duid je per medewerker op het tabblad ‘werkregime’ bij ‘vaste gegevens’ aan dat de vermindering ‘onroerende staat’ geldt. In andere loonpakketten duid je in de rubriek ‘ploeg/nacht-vermindering’ de waarde ‘vrijstelling doorstorting voor werken in onroerende staat’ aan.

Goed om te weten: deze vrijstelling is retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2018. Bij een eventuele inspectie – en die kans is reëel – moet je als werkgever kunnen aantonen dat je aan elk van genoemde voorwaarden voldeed. Hou dus zeker goed de nodige bewijsstukken bij.

Meer weten over fiscale voordeel werken in onroerende staat?

Stel vrijblijvend je vraag en we nemen snel contact op!

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen