Datum sociale verkiezingen bepalen: zo ga je tewerk

Door Matthias Jacxsens - 3 juni 2019 - Leestijd: 3 minuten

Sociale verkiezingen

In de lente van 2020 trekken misschien ook jouw werknemers opnieuw – of voor het eerst – naar de stembus om hun personeelsafgevaardigden te kiezen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad. Concreet plan je de stembusgang in tussen 11 en 24 mei 2020. Toch kijk je best verder dan je neus lang is bij het prikken van een datum.

De kiesprocedure die aan de stembusgang voorafgaat, duurt 150 dagen. Met verkiezingen tussen 11 en 24 mei 2020, gaat ze dus van start tussen 13 en 26 december 2019. Behalve lang uitgesponnen is de kieskalender ook strikt georganiseerd: elke procedurestap heeft zijn strakke deadline en een vaste doorlooptijd.

Procedurestap niet op inactiviteitsdag

Maar wat als zo’n deadline toevallig op een dag valt waarop het bedrijf gesloten is? Juridisch adviseur Tom Desloovere: “Valt een procedurestap op een zondag, wettelijke feestdag of andere inactiviteitsdag, dan moet je ze ten laatste op de laatste werkdag ervoor uitvoeren. Veel dienstenbedrijven zijn gewoonlijk op zaterdag gesloten, winkels hebben dan weer vaak hun vaste sluitingsdag in de week. Ook collectieve brugdagen tellen mee als inactiviteitsdag.”

Let wel: onder inactiviteitsdagen verstaan we enkel dagen waarop er helemaal niet wordt gewerkt, er is hoogstens permanentie aanwezig. Zodra een deel van je werknemers wél aan de slag is, is er dus geen sprake van een inactiviteitsdag. Dat is bijvoorbeeld het geval in productiebedrijven met een ploegensysteem.

Niet in de knoei met oproeping

In een procedure van 150 dagen is het echter onmogelijk om elke inactiviteitsdag te ontwijken. Volgens Tom Desloovere hoeft dat ook niet: “Aan het begin van de kieskalender is het helemaal niet problematisch dat een deadline op een zon- of feestdag valt. Stel bijvoorbeeld dat dag X, de bekendmaking van de kiesdatum, op een zondag valt. Dan verschuif je die deadline gewoon naar de laatste werkdag ervoor.”

Maar valt de timing van de oproeping slecht, dan kan dat wél problemen opleveren. Tom Desloovere legt uit waarom: “Uiterlijk 10 dagen voor de verkiezingen moeten al je werknemers hun oproepingsbrief op zak hebben. Je hebt slechts enkele dagen de tijd om die klus te klaren. Roep je je personeel op via e-mail, dan is dat met een druk op de knop gebeurd. Maar er zijn nog veel bedrijven waar de verantwoordelijke de brieven persoonlijk overhandigt tijdens een zogeheten rondgang. Omdat dat de nodige tijd vraagt, kan je het je niet permitteren om je oproepingstermijn ingekort te zien door een of meerdere inactiviteitsdagen.”

Meimaand feestenmaand

Met de feestdagenkalender van 2020 bij de hand weet de juridisch adviseur al meteen welke verkiezingsdata niet ideaal zijn voor grote bedrijven met een klassieke oproeping: “Met een stembusgang op 13 mei valt je oproepingsdeadline op 3 mei, een zondag. In veel bedrijven zal ook zaterdag 2 mei een inactiviteitsdag zijn en de dag daarvoor vieren we de Dag van de Arbeid. Voor de oproeping van je kiezers zit je dus vast.

Daarom prik je je kiesdag veel beter op 15 mei, want dan kan je de oproepingsbrieven ronddelen op de 4e en 5e van die maand. Ook 18, 19 en 20 mei zullen populaire verkiezingsdata zijn. Een stembusgang op donderdag 21 mei is dan weer geen optie, want dan is het Hemelvaart. En op vrijdag 22 mei zullen veel bedrijven collectief de brug maken.”

Kortom, bij het bepalen van je kiesdatum komt meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Ideaal is om die knoop nog voor de zomermaanden van 2019 door te hakken. Zo heb je ruim de tijd om de data van de verschillende procedurestappen voor te leggen aan de afgevaardigden van je huidige overlegorganen. Met onze tool simuleer je je kieskalender en zie je meteen of een bepaalde procedurestap in een weekend of op een feestdag valt.

Ben je klaar voor de sociale verkiezingen?

Meer info over sociale verkiezingen vind je op onze themasite: www.sdworx.be/socialeverkiezingen.


 

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen