Berekening vakantiegeld: zoveel moet je je werknemers uitbetalen

Door Ria Vermeir - 8 mei 2018 - Leestijd: 3 minuten

Loonadministratie

De zomermaanden komen stilaan dichterbij en dat betekent dat je werknemers waarschijnlijk volop in de weer zijn om hun vakantie te plannen. Voor jou als werkgever komt er een wat minder fijne klus bij kijken: de berekening van het vakantiegeld. Weet je nog hoe dat precies in elkaar zit? Hoog tijd voor een opfrissing.

vakantiegeld uitbetalen berekenen bediende arbeider

De meeste werknemers krijgen jaarlijks in mei of juni hun vakantiegeld uitbetaald. Hoeveel precies hangt van verschillende factoren af, zoals het brutoloon, het aantal gepresteerde dagen tijdens het vorige jaar en het statuut.

De basisregels op een rij

Een werknemer in de privésector heeft, na een volledig ‘vakantiedienstjaar’ – hij of zij moet het voorgaande jaar dus voltijds gewerkt hebben – recht op twintig vrije betaalde dagen. Dat loon is het enkelvoudig vakantiegeld. Daarnaast bestaat er ook het dubbel vakantiegeld, een soort vergoeding voor de extra kosten die vakantie met zich meebrengt.

Hoe elk van die bedragen berekend wordt, is een ander paar mouwen. Over het vakantiegeld van je arbeiders hoef je je alleszins het hoofd niet te breken: zij krijgen hun centen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Voor het vakantiegeld van je bedienden moet je daarentegen wel zorgen.

Nuttig om te weten

Arbeiders krijgen hun enkelvoudig en dubbel vakantiegeld tegelijk uitbetaald. Dat kan soms vragen oproepen. Het bedrag dat op hun ‘vakantiecheque’ staat, is de som van:

- het enkelvoudig vakantiegeld = 8% van het totale loon van het vakantiedienstjaar

- het dubbel vakantiegeld = 7,38% van het totale loon van het vakantiedienstjaar

Hoeveel moet je je bediende uitbetalen?

Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het brutoloon van de maand waarin je bediende zijn hoofdvakantie opneemt, indien nodig geproratiseerd volgens de tewerkstelling gedurende het vakantiedienstjaar.

Voorbeeld: je werknemer is sinds 1 juli 2017 in je onderneming aan de slag en verdient 1.800 euro per maand. Daarvoor was hij werkloos. Zijn dubbel vakantiegeld in 2018 bedraagt dus:
1.800 x 92% x 6/12 = 828 euro

Hoe zit het met variabel loon?

Voor bedienden met variabel loon, zit de vork anders in de steel. Hiervoor vertrek je van het maandgemiddelde van de twaalf maanden vóór de berekeningsmaand. Elke bediende die bovenop zijn vaste brutowedde ook nog een variabel loon ontvangt, ben je dus ook dubbel vakantiegeld verschuldigd op het variabele deel van zijn salaris.

Uitbesteed is welbesteed

In plaats van de moeilijke berekening zelf te doen, kan je ze uitbesteden aan je sociaal secretariaat. Zo vermijd je fouten die je achteraf opnieuw moet rechtzetten.
Benieuwd welke andere facetten van het personeelsbeleid bedrijven in België uitbesteden? Download onze gratis whitepaper.

HR benchmarks payroll outsourcing sociaal secretariaat

Gerelateerde artikelen

refresh Meer artikelen