1. Home>
 2. Actua & tendances>
 3. Emploi temporaire>
groep jongeren

Comment assurer un environnement de travail sûr pour des étudiants jobistes?

Elk bedrijf weet dat jobstudenten versterking aan vaste werknemers bieden, flexibel ingezet kunnen worden en een frisse kijk met zich meebrengen. Hoewel er veel voordelen zijn, mogen we niet vergeten dat er veel arbeidsongevallen bij jobstudenten voorvallen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

  Waarom Safety First?

  De meest voorkomende arbeidsongevallen komen voort uit snijmachines, vallende voorwerpen of het vallen over/van iets. Letsels die hieruit voortkomen zijn snijwonden, kneuzingen, ontwrichtingen en beknellingen. Deze blessures kunnen ervoor zorgen dat jobstudenten wel eens voor een langere tijd out zullen zijn. Wees daarom proactief en garandeer jouw jobstudenten veiligheid op de werkvloer. Volgend artikel geeft je alvast drie tips om arbeidsongevallen te vermijden.

   Wees een stapje voor!

   Hoe je voor jobstudenten een veilige werkomgeving kan creëren, leggen we je nu stap voor stap uit:

    Stap 1: Takenpakket jobstudent

    Bepaal welke taak of taken de jobstudent zal uitvoeren. Ga hiervoor na aan welke risico’s de jobstudent blootgesteld zal worden. De tewerkstelling van studenten dienen mee opgenomen te worden in de risicoanalyse van desbetreffende werkpost. Het is dus aangeraden om zeker tijdig advies te vragen aan je preventiedienst.

     Stap 2: Wettelijk kader

     Ga na of de door jouw gekozen taken wettelijk toegelaten zijn voor jobstudenten. Doe hiervoor beroep op je preventieadviseur, deze persoon weet aan welke criteria voldaan moeten worden.
     Deze bepalingen kan je terugvinden in de Codex Boek X Titel 3.
      

      Stap 3: Werkpostfiche

      Bezorg het uitzendkantoor een aangepaste werkpostfiche, gebaseerd op de inhoud van de risicoanalyse. Dit is een wettelijk verplicht document dat zowel, taken, vereiste kwalificaties, beroepsvoorwaarden, risico’s en persoonlijke beschermingsmiddelen vermeldt. Let er bij jobstudenten zeker op dat er geen verboden taken / arbeidsmiddelen / gezondheidsrisico’s zijn aangeduid en bezorg deze voor aanvang aan het uitzendbureau van de jobstudent. Raadpleeg hier meer info rond de werkpostfiche.

       Stap 4: Gezondheidsrisico’s

       Controleer of de correcte gezondheidsrisico’s zijn aangeduid. Dit is noodzakelijk voor het uitzendkantoor om te kunnen nagaan of een medisch onderzoek noodzakelijk is.

        Stap 5: Aandachtspunten

        Bereid jezelf goed voor door aandachtspunten te bepalen en te bekijken welke zaken je preventief kan aanpakken. Vraag jezelf af of alles wel duidelijk zou zijn voor de jobstudent. Bespreek dit zeker ook met jouw preventieadviseur, alvorens de jobstudent start.

         Hoe zorg je voor een gepast onthaal van jouw jobstudent?

         Jobstudenten zijn vaak onervaren en hebben meer nood aan een warm onthaal en een goede begeleiding. De juiste peter/meter uitkiezen is daarom essentieel. De persoon met de meeste ervaring is hierbij niet altijd de meest geschikte kandidaat. Veel ervaring staat ook gelijk aan routine en dat kan ‘gevaarlijk’ zijn.

         Daarnaast is het belangrijk om voldoende informatie en een aangepaste opleiding over de risico’s, veiligheidsvoorschriften en procedures bij noodgevallen en gevaar te geven. Stel hiervoor een onthaalbrochure of een checklist op, dat maakt alles veel overzichtelijker voor de student, maar ook voor jezelf. Vergeet ook niet om bij het onthaal de jobstudent te voorzien van de nodige PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een bril of helm).

          Opvolging en evaluatie

          Elke jobstudent moet de mogelijkheid hebben om onveilige situaties te melden of om vragen te stellen in verband met de inhoud van de studentenjob. Voorzie hiervoor gebruiksvriendelijke communicatiekanalen en laat de peter/meter dagelijks inchecken bij de jobstudent. Daarnaast kan een regelmatige evaluatie pijnpunten blootleggen, de algemene werking van jouw bedrijf of het onthaal van nieuwe jobstudenten verbeteren. Dankzij de input van de jobstudent, merk je meer zaken op.

           What to remember?

           1. Zorg samen met jouw preventieadviseur voor de correcte en volledige opmaak van de werkpostfiche aan de hand van de risicoanalyse en bezorg deze voor aanvang aan het uitzendbureau.
           2. Kijk zeker na of de door jouw aangegeven taken niet buiten het wettelijke kader voor studenten vallen zoals omschreven in de Codex Boek X Titel 3.
           3. Voorzie een warm onthaal waarbij de student de nodige informatie en opleiding krijgt, alsook de nodige PBM’s.
           4. Zorg voor begeleiding door een peter/meter tijdens de aanwezige periode en plan regelmatig evaluaties in.

            Extra info omtrent jobstudenten

            Wil je weten of iemand wel mag werken als jobstudent en hoeveel deze  . persoon mag werken? Lees dan zeker ons blogartikel over de 7 veelgestelde vragen over jobstudenten. Heb je nog andere vragen, of wil je graag met SD Worx samenwerken?

            Contacteer ons dan via ons contactformulier.  

             socel
             Blog

             Nouvelle loi sur les élections sociales : de grands changements pour les intérimaires

             Le vote de la loi relative aux élections sociales est généralement un exercice imposé dans le cadre duquel la proposition des partenaires sociaux est à peine modifiée. Cette fois pourtant un changement est intervenu. Et il est de taille : si vous utilisez habituellement des intérimaires, le projet de loi nouvellement approuvé va provoquer un bouleversement pour la tenue des élections sociales. Les possibilités en matière de vote électronique ont, elles aussi, été sensiblement étendues. Ce poste de blog vous explique les conséquences concrètes du projet de loi récemment voté. L'approbation définitive aura lieu sous peu lors d'une séance plénière du Parlement.

             Par Valérie t’Serstevens2019-03-14
             freelance
             Blog

             1 travailleur sur 10 est indépendant : adaptez votre politique RH

             Jusqu'à 97 % des entreprises belges engagent régulièrement des freelances. C'est ce qui ressort d'un sondage récent réalisé par SD Worx en collaboration avec l'Antwerp Management School. Pourtant, la politique RH de beaucoup d’organisations laisse à désirer concernant ces travailleurs : seule 1 sur 3 adapte sa stratégie pour les accueillir.

             Par Jan Laurijssen2018-07-09
             teenager
             Blog

             Employer des mineurs : gardez les règles suivantes à l'esprit

             L'horeca figure parmi les secteurs les plus plébiscités par les étudiants désireux de gagner un peu d'argent. Dès qu'il a atteint l'âge de 15 ans, vous pouvez employer un jeune dans votre établissement. Mais attention : la législation du travail prévoit des mesures protectrices supplémentaires pour les mineurs.

             Par Vicky Demiddel2018-04-17