Werkgevers en werknemers hebben beiden eisen omtrent flexibiliteit

24 oktober 2007

Flexibiliteit op de werkvloer leeft. Zowel werknemers als werkgevers hebben hun eigen verwachtingen omtrent flexibiliteit, en dit op het vlak van overuren, opleidingen, tijdskrediet en vormen van deeltijds werken.
92% van de organisaties geeft aan dat ze ingaat op de opleidingsvraag van haar werknemers; 89% houdt rekening met de wens om deeltijds te werken. Langs de andere kant verlangt 78% van de bedrijven dat zijn werknemers opleidingen volgen die verband houden met de functie, terwijl 67% eist dat zijn werknemers af en toe overuren presteren.

SD WORX onderzocht in welke mate werkgevers én werknemers elkaar vinden in de vraag naar meer flexibiliteit. De resultaten van het onderzoek zijn verrassend.

Organisaties spelen in op flexibiliteitseisen van werknemers

92% van de ondervraagde ondernemingen zegt dat ze medewerkers toestaat om opleidingen te volgen die verband houden met hun huidige job. 32% staat dit zelfs toe voor opleidingen die niet relevant zijn voor de actuele functie. Deze laatste opleidingen passen in de huidige vraag naar meer talentmanagement en hebben betrekking op doorgroeimogelijkheden en interne mobiliteit.

Deeltijds werken wordt ook uitgebreid toegestaan: 89% van de bedrijven gaat hierop in.
Minder populair is het toestaan van thuiswerken: voor slechts 43% van de organisaties is dit mogelijk.

Onderstaande grafiek geeft weer welke de vijf meest toegestane flexibiliteitswensen zijn.

24-10-2007 flex2

Organisaties stellen op hun beurt flexibiliteitseisen aan hun werknemers

78% van de bedrijven eist van hun werknemers dat ze zich ontwikkelen via opleidingen die verband houden met hun huidige functie. Her- en bijscholing zijn dus topics waar werkgevers van wakker liggen. Op de tweede plaats komt de vraag naar het presteren van overuren: 67% van de ondernemingen wenst dit.

Onderstaande grafiek geeft weer welke de vijf meest geëiste vormen van flexibiliteit zijn aan de werknemer.

24-10-2007 flex1

Werkgever stelt zichzelf verantwoordelijkheid voor herscholing

SD WORX gaat dieper in op de vraag van werkgevers naar bijscholing of herscholing: 42% vindt dat iedereen (werkgever, werknemer, overheid) hierin verantwoordelijkheid draagt, 31% vindt dat zij als werkgever hierin de grootste verantwoordelijkheid heeft, 23% legt de verantwoordelijkheid bij de werknemer en 4% bij de overheid.

Bovendien vindt 73% van de werkgevers dat werknemers tijdens hun loopbaan gas mogen terug nemen om opleidingen te volgen. Dit kan via educatief verlof, opleidingscheques voor de werknemer, opleidingskredieten in het kader van tijdskrediet, …

De werkgevers kijken voor een aantal specifieke maatregelen ook naar de overheid:
- 40% vindt dat er een betere aansluiting tussen onderwijs en werk nodig is;
- 34% vraagt meer opleiding of herscholing van werklozen.

Oudere persberichten