Overdracht van onderneming: CAO32 bis

Deze opleiding bespreekt de recente ontwikkelingen evenals een aantal praktische aspecten verbonden met de overdracht van onderneminge. Op deze manier hebt U naast de wettelijke bepalingen een duidelijk inzicht in mogelijke standpunten van werknemersvertegenwoordiging en administratie.

Inleiding

Overdrachten van ondernemingen zijn een frequent gevolg van economische laagconjunctuur. Meestal geïnspireerd door financiële, fiscale of vennootschapsrechtelijke motieven is het belangrijk de gevolgen voor tewerkstelling van meet af aan mee te nemen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot Iedereen die naar aanleiding van overdracht van ondernemingen geconfronteerd wordt met de gevolgen voor het personeel.

Doelstellingen

De CAO32 bis regelt het behoud van rechten van de werknemers in geval van wijziging van werkgever ten gevolge van de overdracht van de onderneming. Daarnaast bepaalt de CAO de rechten van de werknemers, die overgenomen worden. U mag een uitvoerige bespreking van de recente ontwikkelingen verwachten, evenals een aantal praktische aspecten verbonden met de overdracht van ondernemingen.

We gebruiken daarbij concrete cases als vertrekpunt zodat u naast de wettelijke bepalingen duidelijk inzicht hebt in mogelijke standpunten van werknemersvertegenwoordiging en administratie en vooral hoe daar in het verleden mee werd omgegaan.

Programma

De volgende topics komen aan bod:

 • Welke rechten hebben de werknemers?
 • Zijn werknemers echt verplicht om over te gaan naar de nieuwe werkgever?
 • Kunnen werknemers ontslagen worden naar aanleiding van de overgang?
 • Voor welke schulden is de overnemer aansprakelijk?
 • Overleg en informatie
 • Moet men de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen?
 • Waarover moet overleg gepleegd worden?
 • Welke informatie moet rechtstreeks aan de werknemers meegedeeld worden?
 • Wanneer moet u informeren en overleggen?
 • Overname van personeel na faillissement en gerechtelijk akkoord
 • Welke rechten hebben werknemers die overgenomen worden na faillissement of gerechtelijk akkoord?
 • Collectieve arbeidsvoorwaarden
 • Is de overnemer gebonden aan de CAO’s van de vorige werkgever?
 • Wat gebeurt er indien het paritair comité wijzigt?
 • Moet het arbeidsreglement aangepast worden?
 • Wat met de collectieve pensioenregeling die bestond bij de vorige werkgever?
 • Overlegorganen
 • Wat gebeurt er met de ondernemingsraad en het comité na de overname?
 • Wat gebeurt er met de vakbondsafvaardiging?
 • Kunnen werknemersvertegenwoordigers hun ontslagbescherming behouden?
 • Fusiecommunicatie

Prijs

€ 410
Prijzen exclusief BTW.

Documentatie en koffie zijn inbegrepen.

Subsidies

3 uren
Geniet tot 50% korting via de KMO-portefeuile. Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren. Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496. Meer info en de voorwaarden: www.kmo-portefeuille.be