Nieuwe bijzondere beroepstitel en beroepsbekwaamheid: geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

24 mei 2013 - door Wim Depondt

Vanaf 1 oktober 2013 wordt er een nieuwe bijzondere beroepstitel (BBT) en bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) erkend; met name de BBT en BBK geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.
Verpleegkundigen die houder zijn van deze nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid of bijzondere beroepstitel kunnen aanspraak maken op de bijhorende jaarlijkse premie in het kader het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

We herinneren er wel aan dat het recht op deze premies onderworpen is aan dezelfde voorwaarden als voor de bestaande bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Deze voorwaarden werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.
Daarenboven is het recht op de premie onderworpen aan een ten laste neming door de overheid.

De criteria voor de erkenning van deze nieuwe titels zijn vastgelegd in twee ministeriële besluiten die op 15 mei 2013 in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen.
De erkenning van de nieuwe titels is mogelijk vanaf 1 oktober 2013.

Bron: Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (BS 15 mei 2013)
Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie