jobs via sd worx

Jobs via SD Worx

U wilt uw professionele kansen grijpen, blijven groeien en een uitdagende carrière uittekenen? Bij SD Worx bent u aan het juiste adres.

We helpen u bij het zoeken naar een functie die helemaal aansluit bij uw verwachtingen en ambities. Daarvoor raadplegen we ons brede netwerk van klanten, in uiteenlopende sectoren. Wat ze gemeen hebben? Ze zijn op zoek naar sterke managers, leidinggevenden en professionals. En ze bieden deze unieke profielen de kans om een dynamische carrière uit te bouwen.

Uw carrière in beweging ? Bij SD Worx krijgt u een optimale begeleiding tijdens het volledige traject. Met een transparante aanpak en een heldere communicatie.

Onze visie op duurzaam rekruteren

Mensen zijn het meest energiek, effectief en succesvol als ze werken vanuit hun kracht. Staffing betekent voor ons veel meer dan het rekruteren en selecteren van kandidaten.

Naast het aanspreken van voldoende kandidaten, het matchen van de echte toppers met uw organisatie is het effectief binden van (nieuwe) medewerkers de inzet. Alleen door mensen aan te spreken, te matchen en in te zetten op hun kracht boekt u resultaat.

SD Worx ontwikkelde voor deze drievoudige uitdaging; het aanspreken, het matchen en het aan boord nemen of houden van medewerkers een unieke set van methodieken voor duurzaam rekruteren. Met Shape, Match en Blend werken mensen in hun kracht en worden ze die waardevolle energiebron voor uw organisatie.

Shape Match Blend


Nieuws

 • We moeten denken in toekomstig potentieel - Interview met Johan Ceulemans

  21/01/2014
  nieuws
  Onze huidige arbeidsmarkt kampt met de nodige uitdagingen: gebrek aan geschoolde en gespecialiseerde arbeidskrachten, te weinig interne mobiliteit, het blijvend inzetten van oudere werknemers, … Vanuit de business groeit zo de nood aan een nieuwe ...

 • Bepaalde beëindigingsvergoedingen voortaan onderworpen aan RSZ-bijdragen

  20/01/2014
  nieuws
  Afgelopen herfst deelde de RSZ mee dat bijna alle beëindigingsvergoedingen vanaf 1 oktober 2013 onderworpen werden aan RSZ-bijdragen. Vandaag komt de RSZ hier deels op terug: de maatregel geldt alleen voor de vergoeding wegens uitwinning van de ha...

 • Eenheidsstatuut: de praktische gevolgen voor uw onderneming

  8/01/2014
  nieuws
  Sinds 1 januari 2014 is het eenheidsstatuut definitief van kracht. In dit artikel geeft SD Worx een overzicht van alle nieuwe reglementeringen, en de praktische gevolgen ervan voor uw onderneming.

 • Eenheidsstatuut: de nieuwe ontslagregels

  6/01/2014
  nieuws
  Door de invoering van het eenheidsstatuut worden de ontslagregels grondig gewijzigd. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzeggingstermijn bepaald, die wordt uitgedrukt in weken. Outplacement wordt ook een belangrijk element van het on...

 • Eenheidsstatuut: afschaffing van de proefperiode

  6/01/2014
  nieuws
  Met de invoering van het eenheidsstatuut komt er een einde aan het proefbeding. Er wordt wel een uitzondering voorzien voor studentenarbeid, tijdelijke arbeid en studentenarbeid. Daarnaast geldt er een overgangsregeling voor proefbedingen die vóór...

 • Meer nieuws